Manuell feil gjorde at Hanne strøk på eksamen - nå krever studentorganisasjon tiltak

Studentorganisasjonen i Agder (STA) etterlyser grep fra universitetet, etter år med tilbakemeldinger om feilsatte karakterer, forsinket sensur og dårlige eksamensbegrunnelser.

Hanne Klingenberg

Hanne Klingenberg skjønte lite da hun fikk tilbake strykkarakter på en eksamen før jul.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Det svekker jo tilliten til universitetet, for man blir litt usikker på om de andre karakterene man har fått er riktige, sier Hanne Klingenberg.

En manuell feil ved eksamenskontoret gjorde at studenten strøk på eksamen. Slikt vil både hun og organisasjonen ha slutt på.

Etter år med tilbakemeldinger fra studenter om problematikk rundt sensur, begrunnelser og karaktersettinger, ba studentorganisasjonen studentene fortelle sine erfaringer.

22 studenter responderte, og erfaringene har STA samlet i en kronikk.

– Vi håper universitetet kommer på banen med gode systemer, for å sikre kvalitet i begrunnelser og i vurderingssituasjoner for å sikre riktige karakterer eller hindre forsinket sensur, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

Benedicte Nordlie og Kai Steffen Østensen

Benedicte Nordlie og Kai Steffen Østensen etterlyser grep fra Universitet i Agder.

Foto: Kristin Olsen / NRK

Svekket tillit

Tilbakemeldingene viste blant annet:

  • Et spekter av dårlige begrunnelser for karakteren
  • Forsinket sensur
  • Feilsatte karakterer

Klingenberg oppdaget feilen i tide, men forteller at andre karakterfeil har fått store konsekvenser for enkeltstudenter.

– Andre har opplevd å ikke kunne reise på utveksling, fordi man kan ikke dra på utveksling uten å ha fullført alle eksamener.

STA opplyser at de er i dialog med flere av landets studentdemokratier som sliter med samme problemstilling.

Hvorfor kan undervisere levere forsinket sensur, når studentene får stryk bare de streifer minuttet etter deadline?

Utdrag fra STAs kronikk

Regelbrudd

Eirik Andreassen Mo er studentombud ved UiA. Hans inntrykk er at de fleste studentene har positive eksamensopplevelser.

– Men dersom du ikke får sensuren innen fristen, eller begrunnelse når du ber om det, er det et klart regelbrudd.

Flere tusen studerer ved UiA, og STA påpeker at minoriteten av studentene sitter med disse erfaringene.

– Men vi må utvikle et tankesett der én student som opplever forsinket sensur eller dårlige begrunnelser, er én student for mye, understreker de.

Nordlie påpeker at STA vet universitetet streber etter kvalitet på mange områder.

– Til syvende og sist går det utover studentene når de rette systemene ikke er på plass.

Eirik Andreassen Mo

Studentombud ved UiA, Eirik Andreassen Mo, sier forsinket sensur og utelatt begrunnelse er klare regebrudd.

Foto: Universitetet i Agder

– Ønsker å bli bedre

– Jeg er glad for, og forstår at STA er opptatt av dette. De ønsker raskere resultater og kanskje enda bedre resultater enn vi har klart å få til foreløpig, sier Marianne Øhrn Johannessen, assisterende studiedirektør ved UiA.

Hun sier fokuset på forsinket sensur har vært stort det siste året, med en bedring på nesten ti prosent fra 2015 til 2017.

De har også satt i gang flere tiltak - blant annet for å sikre karaktersettingen.

– Hva tenker du om at regler brytes når studenter ikke får sensuren i tide, eller begrunnelse etter ønske?

– Studenter har rett på begrunnelse, så er det opp til sensor om denne gis muntlig eller skriftlig. Dette er noe vi diskuterer når vi ønsker å bli bedre både på forsinket sensur, å sikre sensorveiledning i alle emner - og begrunnelser som er gode og leveres på tid.

Marianne Øhrn Johannessen

Marianne Øhrn Johannessen, assisterende studiedirektør ved UiA, sier hun er glad for at STA engasjerer seg i problematikken.

Foto: Kristin Olsen / NRK