Normal

Ett sykehus for hele Agder

Det foreslås ett sykehus i Agder i framtida – og flere regionale helsesentre.

Det foreslås ett sykehus i Agder i framtida – og flere regionale helsesentre.

Direktør Jan Roger Olsen og prosjektleder Per W. Torgersen ved Sørlandet sykehus presenterte i dag planer for hvordan sykehuset bør organiseres i framtiden.

Prosjektleder Per W. Torgersen har nettopp presentert forslaget til hvordan helsetilbud på Sørlandet bør organiseres i framtida.

Dersom den nye modellen blir noe av, kan Sørlandet bli sittende igjen med kun en fødeavdeling.

270 personer fra hele Agder er i dag samlet til konferanse i Kristiansand, for blant annet å høre de foreløpige konklusjonene til prosjektgruppa som jobber med sykehustilbudet fram til 2030.

Ett stort sykehus

I dag er det sykehus tre steder, Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Per W Torgersen Sørlandet sykehus

Per W. Torgersen er prosjektleder ved Sørlandet sykehus.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Nå legges det opp til en radikal endring; ett sykehus. Hvor det skal ligge, foreslås ikke i denne omgang.

– Hvorfor ett sykehus, Torgersen?

– Kvalitet. Først og fremst kvalitet. Ett sykehus sikrer best at vi kan gi sørlendingene et godt sykehus med høy kvalitet i sørlandsregionen.

– Hva er så de regionale helsesentrene som det nå skal satses på?

– Vi ser for oss at det vokser fram en samling av helsetjenester, spesialisthelsetjenester, kommunehelsetjenester i privat og offentlig regi. Men også sykehusfunksjoner, men da utenfor sykehuset.

– Kan disse sammenliknes med lokalsykehus?

– De kan likne, men blir annerledes og mindre enn det vi hittil har kalt lokalsykehus. De får antakelig ikke fødeavdeling og kirurgisk akuttberedskap.

– Da kan de ikke lenger kalles et sykehus?

– Riktig. Det er en ny modell, en ny organisering, en samhandling mellom kommuner, private og sykehus.

Ikke skjellsord

Prosjektlederen forventer ikke at forslaget blir godt mottatt, men håper på enighet underveis i prosessen

– Sannsynligvis vil det være distriktene som synes det er mest negativt og uheldig. Vi har en lang vei å gå og skal diskutere dette videre og utforme innholdet. Da kommer kanskje en bedre forståelse. Dette er ikke et skjellsord, antakelig blir det et meget godt tilbud til befolkningen, sier Torgersen

Dagens forslag er foreløpig. I mars sendes ut til høring, slik at blant annet kommunestyrene på Agder kan si hva de mener.

I september skal styret for Sørlandet sykehus ta stilling til forslagene.