Hopp til innhold

Ett års fengsel for Joker-ranet

Retten idømte hovedmannen (30) bak Joker-ranet på Kvås strengere straff enn det politiadvokaten foreslo da rettssaken startet.

Ran av Joker Kvås, Lyngdal

6. januar i fjor ble Joker-butikken på Kvås ranet. Mennene kom seg unna med penger, tobakksvarer og øl.

Foto: Lars Eie / NRK

– De ansatte har forklart at *30-åringen (red.anm.) opptrådte svært truende, at de var svært redde for ham, at de skalv og følte seg truet på livet, skriver sorenskriver Tor Tønnesen i dommen fra Lister tingrett.

Ransbil i Kvås

Bilen de tre brukte, ble stjålet av Farsund kommune, men de tiltalte endte ferden på Hompland etter å ha kjørt av veien.

Foto: Lars Eie/NRK

Politiadvokat Hellek Rue antydet i sin avslutningsprosedyre at hovedmannen burde idømmes en straff på ett års fengsel hvorav to måneder ble gjort betinget. Retten kom imidlertid fram til at det ikke var grunnlag for å gjøre noe av straffen betinget.

Retten mener 30-åringen har hatt en sentral rolle både i planleggingen og gjennomføringen av ranet.

Truet med kniv

Det var 6. januar i fjor at de tre mennene ranet Joker-butikken på Kvås. Utstyrt med kniver tok to av mennene seg inn i butikken og truet betjeningen som bestod av to medarbeidere. Tredjemann ventet i en stjålet bil på utsiden.

De kvinnelige ansatte fortalte at 30-åringen truet med kniv og ba dem utlevere tobakk og kontanter. Samlet verdi på utbyttet var nærmere 100.000 kroner.

Mennene ble pågrepet etter kort tid i nærheten av ransstedet, og det ble funnet gods som stammet fra ranet.

Simpelt ran

Retten ser det slik at ranet ligger nært opp til grovt ran. Men det ble ikke benyttet grov vold som er et viktig moment når det gjelder å trekke grensen mellom simpelt og grovt ran.

Alle de tre tiltalte erkjente straffskyld for ranet, og retten mener dette er formildende omstendigheter. Samtidig pekes det på at ranet ble oppklart etter kort tid, og at det allerede forelå sterke bevis. Dermed hadde erkjennelsene begrenset verdi for etterforskningen.

27-åringen er dømt til ti måneders fengsel hvorav to måneder er gjort betinget. 35-åringen er dømt til ni måneders fengsel hvorav to måneder er gjort betinget.

De tre mennene må til sammen betale oppreisningserstatning til hver av de to butikkansatte på 20.000 kroner.

Det er ennå ikke kjent om noen av mennene anker dommen.

Ble ranet

Anette Vigsnes (til venstre) ble utsatt for ran. Hun trodde først det var en ransøvelse. Daglig leder Camilla Vigsnes til høyre.

Foto: Lars Gunnar Eie / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,6 kr
Dyrest kl. 08 0,68 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %