Vil la utenlandske kvinner få opphold etter kun ett års ekteskap

Loven sier at utenlandske kvinner må være gift med sin norske mann i tre år for å få opphold, men regjeringen har foreslått å heve botidsregelen til fem år. Det skaper reaksjoner.

kvinne og barn

Stadig flere utenlandske kvinner som har blitt gift med nordmenn, varsler om at de blir mishandlet.

Foto: RVTS ØST

tove

– Vi ønsker at denne treårsregelen endres til ett år, sier Tove Hægg Versland ved Vest-Agder Krisesenter.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– De har denne trusselen om utsendelse hengende over seg, og den blir en kjerne i volden, sier Tove Hægg Versland ved Vest-Agder Krisesenter.

Hun mener utenlandske kvinner gift med norske menn, bør kunne søke om varig opphold etter kun ett år, i motsetning til regjeringens forslag om fem års ekteskap.

Hun er redd for å stigmatisere, men sier likevel at denne gruppen kvinner utgjør en stor del av beboere på krisesenteret:

– Dette er et problem vi stadig møter hos oss. Det er en relativt stor gruppe.

– De kommer opp her med et ønske om et varig forhold, men mange opplever å bli utsatt for grov vold.

– Det verste tilfellet vi har hatt er en mann som bytta ut kona fire ganger, og alle havna her på Krisesenteret.

Tove Hægg Versland

– Men blir det ikke et problem at svært mange da vil komme opp med kun et ønske om å komme til landet?

– Jeg tenker det viktigste er å ta vare på de kvinnene som faktisk har kommet hit, sier Versland.

– Lever i redsel

Versland sier mange av disse kvinnene blir mishandlet både fysisk og psykisk, og lever med redsel for å bli bytta ut. Noen menn er gjengangere:

– Det verste tilfellet vi har hatt er en mann som bytta ut kona fire ganger, og alle havna her på Krisesenteret.

– Det ligger en trussel i at hvis ikke de oppfører seg slik mannen ønsker, så kan de bli sendt ut av landet. Det er en stor usikkerhet hos disse damene.

– Hva skjer hvis de kommer til dere?

– Noen blir sendt ut hvis de blir separert og skilt. Men så har vi altså denne regelen om vold. Problemet er som sagt bevis.

Stor økning i Kristiansand

Camila

– Mannen sier de må kle seg fint, trene, se bra ut. De lever under et enormt press for ikke å bli sendt tilbake. De blir aldri gode nok, sier Camila Lopez, som arbeider med kvinnene på SEIF.

Foto: Kari Jepepstøl Arntzen / NRK

Hos organisasjonen Selvhjelp for Innvandrere, SEIF, har de i løpet av de to siste årene fått så mange henvendelser fra utenlandske kvinner gift med norske statsborgere, at de har laget et eget prosjekt.

– Mange kvinner som kommer til oss opplever at de hele tiden må bli bedre. De utsettes for en psykisk degradering. De kommer aldri til punktet der de er gode nok, sier Camila Lopez ved SEIF.

Hun forklarer økningen med at nå har dette med å hente seg ei kone i utlandet foregått i en del år, og disse som har bodd her en stund, forteller at det finnes hjelp.

Tror det er mannen som bestemmer om de skal ut av landet

«Oss kvinner imellom» heter prosjektet som skal hjelpe kvinnene å få rede på sine egne rettigheter. Mange blir fortalt av mannen sin at det er han som kan sende henne ut av landet.

Men loven sier at kvinner utsatt for vold kan søke om opphold på selvstendig grunnlag før det har gått tre år. Mange er ikke klar over dette, og blir i voldelige relasjoner.

Problemet er også at volden er vanskelig å bevise, sier Lopez:

– Det er mye vanskeligere å kunne vise psykisk mishandling enn fysisk.

– De blir aldri bra nok

– Mannen sier de må kle seg fint, trene, se bra ut. De lever under et enormt press for ikke å bli sendt tilbake. De blir aldri gode nok, sier Camila Lopez, som arbeider med kvinnene på SEIF.

– Vi samler dem til møter der de får informasjon om hvilke rettigheter de har. Nå har vi fått penger til å kjøre i gang igjen i høst.

Forrige møte samlet i underkant av 20 kvinner.

– Vi har eksempler på menn som har flere kvinner å bytte på. De blir henta opp som forlovede, og er her i seks måneder. Deretter kan mannen sende dem tilbake om de ikke tilfredsstiller hans krav, sier Lopez.

Vil ha strengere regler for voldsdømte

– Vi har gjennom flere år opplevd å få inn kvinner som har vært gift med den samme mannen. Jeg tenker at disse jentene burde vært advart, sier Tove Hægg Versland ved Krisesenteret.

– Det burde være en form for kvalitetssikring. Hvis det foreligger en voldsdom, bør dette få konsekvenser, sier Versland.

Hun mener det er altfor lett å hente seg ei ny kone for menn som er voldelige.

Tror det er et eventyr

– Det er viktig å si at mange utenlandske kvinner lever godt med sine norske menn, sier Camila Lopez hos SEIF. Vi må ikke gi inntrykk av at alle som gifter seg med norske statsborgere har det dårlig.

Likevel tror hun det er store mørketall når det gjelder mishandling:

– Kvinnene tror Norge er et eventyr. Gratis skole, gratis legehjelp, alle får jobb. Så kommer de opp hit, og finner ut at livet ikke i det hele tatt ble som de hadde sett for seg.