ESA stevner Norge for parkeringshus i Kristiansand

Norge blir stevnet for EFTA-domstolen for tildelingen av en kontrakt for bygging og drift av et parkeringshus under Torvet i Kristiansand. Rådmannen er overrasket over stevningen.

Parkeringshus Torvet

Det nye parkeringsanlegget i sentrum av Kristiansand ligger under Øvre og Nedre Torv.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener Kristiansand kommune brøt EØS-reglene for offentlige anskaffelser da kontrakten til de omstridte parkeringshuset ble tildelt.

– Kommunen valgte en anbudsprosess vi mener brøt med EØS-reglene. Det regelbruddet kan dessuten ha gitt Kristiansand både færre og dårligere anbud, både når det gjelder pris og kvalitet, sier ESA Sven Erik Svedman.

Overrasket

Rådmann Tor Sommerset i Kristiansand er overrasket over dommen fra ESA. Han mener kommunen ikke har gjort noe feil i prosessen.

– Dette er ESAs vurdering. Vi har hele tiden hatt tett dialog med næringsdepartementet, og de har vært enige i vår forståelse av regelverket. Nå er det opp til EFTA-domstolen å avgjøre hva som er en korrekt forståelse, sier Sommerset.

– Kan ha hindret konkurranse

Kristiansand kommune lyste ikke ut anbudet i hele EØS-anbudet og holdt seg heller ikke til minstekravet for hvor kort frist man kan sette for å delta i en anbudskonkurranse.

Demonstrasjon mot p-hus

P-huset under torget har skapt strid. Her fra en markering i 2015 hvor demonstranter overnattet i telt utenfor Kristiansand Rådhus i protest mot byggingen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

ESA mener kommunen kan ha hindret konkurranse og gjort det vanskelig for selskaper fra resten av Norge og fra andre EØS-land å delta i anbudsprosessen.

– Offentlige anbud handler gjerne om skattebetalernes penger. Anbudene må alltid klassifiseres nøye og tildeles på en åpen og etterrettelig måte, sier Svedman i pressemeldingen.

Det er den norske stat som blir stevnet for EFTA-domstolen, ikke Kristiansand kommune.

– Vi vil sikkert holde tett dialog med Næringsdepartementet fremover, men dette blir først og fremst et forhold mellom domstolen og nasjonen Norge, sier rådmann Sommerset.

Parkeringshuset får til sammen 420 parkeringsplasser, og skal etter planen stå klart i slutten av juni.

Luksusparkering skal sørge for mer sentrumshopping