Erstatning for brent skog

Tolv skogeiere kan få omlag 30 millioner kroner i erstatning for skogen som brant.

Skogbrann

Skogeierne får 30 millioner kroner i erstatning etter skogbrannen i Froland.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tolv skogeiere får i snitt 2,5 millioner kroner i erstatning etter skogbrannen i Froland , skriver Fædrelandsvennen.

Takstsjef Ola Indergaard sier skogens produksjonsevne er undersøkt og erstatningen er beregnet ut i fra dette.

- Skogens produksjonsevne er kraftig ødelagt, sier Indergaard.

18 000 dekar skog gikk tapt under skogbrannen ved Mykland i Froland.

Erstatningssummen er ennå ikke nøyaktig beregnet.