Frykter byggebrems på E18

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, er bekymret for E18- utbyggingen etter at prosjektledelsen trekker seg fra prosjektet.

E18 oppstart, Tvedestrand

I august gikk startskuddet for veiutbyggingen mellom Tvedestrand og Arendal. Prosjektleder Harald Tobiassen og ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, var meget fornøyde. Nå er situasjonen en ganske annen.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Jan Dukene

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene (TTL), har jobbet med utbyggingen av ny E18 i mange år, nå er han urolig for prosjektet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg er urolig for fremdriften av prosjektet, og vil be om et møte med det nye veiselskapet, sier ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene (TTL).

Fra nyttår skal utbyggingen av den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal etter planen starte for fullt, men siden prosjektledelsen nå trekker seg fryktes forsinkelser.

Gjorde helomvending

1. desember hadde flere nøkkelpersoner i Statens vegvesen takket ja til å bli med over til Nye Veier AS, selskapet som skal bygge den nye hovedveien mellom Tvedestrand og Arendal.

Nå bekrefter regionsjef i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, at prosjektledelsen har gjort helomvending.

– Prosjektleder og noen rundt ham blir ikke med over til nye selskapet, bekrefter Davik.

Trekker seg tre uker før oppstart

Harald Tobiassen, Statens Vegvesen

Harald Tobiassen bekrefter at han nå trekker seg fra det store veiprosjektet mellom Tvedestrand og Arendal han har jobbet med i fire år.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det har siden mai i år pågått en prosess for å flytte sentrale personer i Statens vegvesen over til Nye Veier.

Totalt skulle 27 personer overføres til regjeringens nye flaggskip som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier i Norge.

Bare 17 ansatte har takket ja. De resterende 10 har trukket seg fra prosjektet, blant dem fire sentrale personer prosjektledelsen.

Tre uker før overtakelsen bekrefter nå prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Tobiassen, at han ikke blir med videre på E18-byggingen.

Personlige valg

Kjell Inge Davik

Regionveisjef i Statens vegvesen region Sør sier de har lagt til rette for at de ansatte kan gå over til det nye veiselskapet, men tross lange prosesser trekker hele ti stykker seg fra det store prosjektet.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

NRK kjenner til at det har vært skepsis blant flere ansatte i veivesenet knyttet til det nye selskapet. Dette gjeldet blant annet usikkerhet rundt arbeidsforhold og pensjonsordninger.

Davik forklarer at Statens vegvesen tilbyr de ansatte to års permisjon i forbindelse med utbyggingen, men at det ligger ulike årsaker til grunn for de ansatte har valgt som de har gjort.

– Den enkelte må gjøre sin totalvurdering, det har disse nå gjort. Mange av dem har jobbet i Statens vegvesen ganske lenge og vil fortsatt være der, sier Davik.

Midlertidig løsning

Anette Aanesland

En av underdirektørene i de nye veiselskapet, Nye Veier AS, sier de har kontroll på prosjektet tross at hele prosjektledelsen har trukket seg.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

E18-utbyggingen startet så smått i høst, og skal trappes opp 1. januar 2016. Torsdag denne uken, bare tre uker før planlagt oppstart, ble prosjektlederstillingen lyst ut.

Underdirektør i Nye Veier AS, Anette Aanesland, sier de har god kontroll.

– Vi har en fungerende prosjektleder som holder i det frem til ny prosjektleder er på plass, så det er uproblematisk, sier Aanesland.

Til tross for at prosjektledelsen har jobbet med forberedelsene i fire år, ser ikke Aanesland noen store utfordringer knyttet til at de nå mister flere nøkkelpersoner i det store veiprosjektet.

– Vi er glade for at mange av dem som blir med over innehar god kompetanse om prosjektet. og tar den med seg inn i Nye veier. Jeg tenker vi kommer til å håndtere det på en grei måte, sier Aanesland.

  • Les også: