Begravelsesbyrå er kritisk til politirutiner ved dødsfall

Begravelsesagent Espen Isak Egeland mener pårørende tror de må bruke ett spesielt begravelsesbyrå når politiet er involvert i dødsfall. Han mener politiet må informere bedre om valgfriheten.

Kirkegård

Det er en tøff konkurranse blant begravelsesbyråene om de ulike oppdragene når vi dør.

Foto: Vikene, Solveig / NTB scanpix

– Politiet opptrer feil i disse sakene fordi pårørende får et inntrykk av at begravelsesbyrået, som politiet bruker, også ordner resten for de pårørende. Vi er ikke kritiske til at politiet har inngått en avtale med ett byrå etter anbudsprinsippet, men kritikken gjelder hvordan politiet håndterer dette overfor de pårørende og hva politiet sier til de pårørende i disse sakene.

Espen Isak Egeland

Daglig leder i Alpha & Omega Begravelsesbyrå Espen Isak Egeland.

Foto: Alpha & Omega Begravelsesbyrå

Det sier daglig leder i Alpha & Omega Begravelsesbyrå i Kristiansand Espen Isak Egeland.

Han har tatt saken opp med politiet flere ganger, men føler ikke at Agder politidistrikt er lydhøre og forstår problematikken.

– Jeg har drevet Alpha & Omega Begravelsesbyrå i nær 10 år og kan ikke se at politiets rutiner i nevneverdig grad har endret seg. Som jeg tidligere har prøvd å påpeke, både i muntlige samtaler med flere polititjenestemenn og per brev, så kan dagens praksis i politiet være sterkt førende i møte med de pårørende, sier han.

Hard konkurranse om oppdragene

Egeland sier det er en tøff konkurranse mellom begravelsesbyråene om de ulike oppdragene når vi dør.

Han mener det er store pengesummer det er snakk om, og at markedet ikke fungerer i disse politisakene.

– Begravelsesbyråene lever i en konkurransesituasjon. Dersom pårørende får et inntrykk av at de må bruke samme byrå som politiet har avtale med, så genererer dette store inntekter til dette byrået. Hvis vi antar at det er cirka 100 slike politioppdrag i Kristiansand årlig og en gjennomsnittlig pris for de pårørende på 25.000 kroner, så utgjør dette 2,5 millioner kroner, sier Egeland.

Han mener de pårørende blir tatt litt på senga i en fase hvor de er sorgfulle.

Egeland håper at begravelsesbyråene og politiet sammen kan utarbeide en egen brosjyre som kan gis de pårørende med nødvendig informasjon.

Påtar seg ikke ansvar

Bård Austad

Stabssjef Bård Austad ved Agder politidistrikt.

Foto: Thomas Sommerset/NRK

Stabssjef i Agder politidistrikt Bård Austad sier politiet ikke kan påta seg noe ansvar eller noen rolle når det gjelder etterlattes valg av begravelsesbyrå.

Politiet har nylig inngått avtale om liktransport i Agder med ett begravelsesbyrå i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

– I saker hvor det ikke ender opp med politisak kan etterlatte selv velge hvilket begravelsesbyrå de ønsker å benytte. Bransjen må selv løse dette med egen markedsføring i tråd med gjeldende lovgivning. Også er det opp til de pårørende å avgjøre hvilket begravelsesbyrå de vil bruke og om de vil bruke det byrået vi forpliktende har brukt eller om de vil bruke et eget. Og det opplyser vi om når det er anledning til det, men det er ikke det første vi gjør, sier Austad.