NRK Meny
Normal

Krimutvalg kritisk til politiets prioriteringer

Krimutvalget i Knutepunkt Sørlandet mener politiet på Agder prioriterer vakt og beredskap fremfor å forebygge kriminalitet. Utvalget mener utviklingen gir grunn til bekymring.

politi

Krimutvalget ønsker mer fokus på forebyggende kriminalitetsarbeid.

Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

Knutepunkt Sørlandet er et samarbeidsorgan mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Krimutvalget i kommunesamarbeidet ønsker at det kriminalitetsforebyggende arbeidet prioriteres av politiet og i kommunene.

Johanne Benitez Nilsen

Johanne Benitez Nilsen er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Krimutvalget registrerer en bekymringsfull utvikling hvor politiet i større grad prioriterer vakt og beredskap på bekostning av det forebyggende, sier Johanne Benitez Nilsen.

Hun er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand, og uttaler seg på vegne av krimutvalget.

Småkommunene mest bekymret

Krimutvalget er bedt om å gi innspill til Knutepunkt Sørlandets handlingsplan som utarbeides i disse dager.

I den forbindelse uttrykker utvalget en klar bekymring når det gjelder politiets prioriteringer.

Nilsen viser til forholdene i for eksempel Lillesand, der kommunen har uttrykt sterk bekymring, og mener det forebyggende arbeidet lider på grunn av ressursmangel ved lensmannskontoret.

– Det vi ser er at politiet i de litt mindre kommunene, som for eksempel Lillesand, har mye mindre ressurser til forebygging enn flere andre kommuner. Lillesand har sendt en bekymringsmelding til politiet i denne saken, fordi kommunen mener noe må gjøres, sier Nilsen.

Vi er bekymret for at politiet i større grad har fokus på beredskap og akuttoppgaver fremfor forebygging av kriminalitet

Johanne Benitez Nilsen, koordinator i Knutepunkt Sørlandets krimutvalg

– Forebygging vil redusere kriminalitet

Krimutvalget har forståelse for at politiet har mange viktige oppgaver å prioritere, men mener økt satsing på forebyggende arbeid blant barn og unge vil redusere kriminaliteten i fremtiden.

– Ungdom som begår kriminalitet tidlig og gjentatte ganger vil bli en utfordring i forhold til kriminalitet når de blir voksne. Så forebyggende arbeid er virkelig en besparelse for samfunnet, sier Nilsen.

Hun påpeker at også Riksrevisjonen har uttrykt bekymring i forhold til nedprioritering av forebyggende arbeid i politiet.

– Riksrevisjonen påpekte i sin siste rapport til Politidirektoratet at krise og beredskap har fått økt fokus, og har gått på bekostning av det forebyggende arbeidet, sier Nilsen.

Skal prioriteres

Politistasjonssjefen i Kristiansand, Ole Hortemo, sier han forstår bekymringen.

Ole Hortemo

Politistasjonssjef i Kristiansand, Ole Hortemo.

Foto: Geir Ingar Egeland/NRK

– Ut fra det behovet både politiet og kommunen er kjent med, er det klart at vi gjerne skulle klart å sette av flere ressurser til dette, sier Hortemo.

Han sier det ikke er noen ønsket situasjon i for eksempel Lillesand, og at også politiet ønsker å gjøre noe med det.

– Dette betyr ikke at vi ikke prioriterer det forebyggende arbeidet. Vi har det høyt på agendaen. Men i perioder har vi slitt i forhold til både kontinuitet og ressurser, sier han.

– Er det lett at forebyggende arbeid blir skadelidende når politiet mangler ressurser?

– Hvis vi har ressursknapphet har vi et prinsipp om å gjøre det viktigste først, sier Hortemo.

– Det vil tidvis kunne gå ut over andre ting. Men vi må hele tiden prioritere i forhold til hva som er viktigst der og da, sier han.