Enstemmig vedtak

Formannskapet i Arendal har etter lang debatt enstemmig vedtatt at Charles Hovd Nilsen får plass sammen med sin kone på Nyskogen bo- og omsorgssenter. Det er også vedtatt å innføre en samboergaranti. Men det skal gjøres formelt vedtak i bystyret senere.