Enstemmig invitasjon

Alle representantene stemte for, da formannskapet i Arendal i formiddag tok stilling til om kommunen skal invitere de sju andre Østre Agder-kommunene til å lage en intensjonsavtale om sammenslåing. I ettermiddag møtes toppolitikerne fra de åtte kommunene.