Enorme treskader i fjellet

Store snømengde og mye våt snø på nyåret, har ført til enorme skader på trærne i fjellet på Sørlandet i vinter.
Enkelte steder er nærmere sytti prosent av trærne brukket som følge av de spesielle forholdene.

Ødelagt skog i høyfjellet

Ødelagte trær like ved skiløypa på vei opp mot Storliheia i Åmli.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Det har vært svært mye snø i høyden, og når temperaturene har svingt rundt nullpunktet har det blitt for mye for vegetasjonen i høyden.

–Ikke sett maken

Grunneier og løypekjører, Gunnar Hillestad i Åmli har aldri sett maken til omfanget av skadene han nå finner i høyden i Hillestadheia. Han tror en må tilbake til 70-tallet for å finne lignende forhold.

– Jeg har prøvd å telle over hvor omfattende skadene er, og har kommet til at så mye som 70 prosent av trærne er ødelagte over 700 meter.

Gunnar Hillestad

Grunneier Gunnar Hillestad regner med at det meste av trærne i høyden har gått med i vinter.

Foto: Privat

Hillestad ferdes i heiområdene stort sett hver dag, og kjører også opp skiløyper for hyttefolket i området.

– Med snømengde på over 2,5 meter og temperatursvingninger rundt nullpunktet, har vekta blitt enorm, forteller han.

Ingen økonomisk betydning

Selv om skadene er mange på trærne i høyden, har ødeleggelsene liten økonomisk betydning, tror Hillestad, og får støtte av skogbrukssjef i Åmli kommune, Olav Vehus

– Det er lite av denne skogen som utnyttes, og selv om det også er en del skader ned mot 600 meter, vil ikke skogbruket rammes av dette, tror Vehus.

Men noe vakkert syn er ikke den raserte skogen som er veldig tydelig for skifolket som ferdes i Hillestadheia, eller andre steder i høyfjellet om dagen.

Uvær, Hillestadheia, Åmli

Snøskavl på fire meter fotografert av Gunnar Hillestad ved Gussteinheia i Åmli i midten av januar.

Foto: Gunnar Hillestad / Privat

Forsvarsanlegg rammet

Men det er ikke bare trærne som har fått føle naturkreftene i heia til Gunnar Hillestad.

Også fem, seks høyspentmaster som går opp til forsvarets radiolink-stasjon på Lindeknuten er ødelagt som følge av forholdene, forteller den ivrige fjellmannen.

Men snømengder og spesiell vinter har sine fordeler også. For Hillestad føler seg rimelig sikker på at den seine påsken nå er sikret snø i området.

Ødelagt skog i høyfjellet

Trær brukket som fyrstikker som følge av store mengder våt snø.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Les også: Ekstreme forhold i fjellet