Enkemannen om dommen: – Vi føler oss hørt

Enkemannen etter Tone Ilebekk, Morten Andersen, sier de er lettet over at 16-åringen er dømt til forvaring.

Morten Andersen

LETTET: Morten Andersen, Tone Ilebekks enkemann, sier familien er lettet over dommen.

Andersens kone Tone Ilebekk (48) ble påført 32 knivstikk av 16-åringen da hun forsøkte å hjelpe Jakob Hassan (14) som lå knivskadet i skolegården på Wilds Minne skole 5. desember i fjor.

Begge døde på sykehus av skadene.

Torsdag ble det kjent at 16-åringen er dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet. Dermed har dommeren sett bort fra aktors påstand om 10 års fengsel uten forvaring.

Enkemannen har tidligere uttalt at aktors påstand var en hån mot de etterlatte.

Familien til Tone Ilebekk

Tone Ilebekks etterlatte under rettssaken i Kristiansand tingrett. Hun etterlater seg to sønner og mannen Morten Andersen.

Foto: Lars Eie / NRK

Lettet over dommen

Nå er Andersen glad for at 16-åringen har fått en forvaringsdom.

– Vi er utrolig lettet. Jeg synes dette var en rettferdig avgjørelse, sier Andersen til NRK.

– Dommeren har sett denne saken på samme måte som oss. Vi mente at forvaring var det eneste riktige.

Andersen sier familien har hatt det svært tøft under rettssaken. Verst var det da 16-åringen forklarte seg.

– Vi følte at han ikke viste et snev av anger.

Han mener dommen ikke gjør situasjonen noe bedre, men at de føler det lettere.

– Vi er lettet nå, men jeg regner med dommen blir anket og at vi må videre til lagmannsretten. Men akkurat nå føles det som rettferdighet.

Morten Andersen

TROR DOMMEN BLIR ANKET: Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, sier han tror dommen fra tingretten kommer til å bli anket. Selv er han fornøyd med dommen.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Fare for gjentakelse

Forvaringsdommen gis fordi dommeren mener det er sterk fare for gjentakelse og at ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig.

«Hans motivasjon for begge drapene – en bagatell når det gjaldt drapet på Hassan og for å hindre at han ville bli avslørt når det gjaldt drapet på Ilebekk – gjør drapene helt uforståelige. Det er derfor, slik retten ser det, en sterk gjentakelsesfare selv om denne vurderes opp mot en løslatelse 11 år fram i tid.», står det i dommen.

Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder.

16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, sier har er overrasket over dommen og at det nå vurderes om dommen skal ankes.

Tone Ilebekk og Jakob Abdullahi Hassan

Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) ble knivstukket utenfor Wilds Minne skole 5. desember 2016.

Foto: Privat