Enige om fengsel

Politikerene vil ha fengsel i Nordre leir på Evjemoen.

Nordre leir

Politikerne i Evje og Hornnes har samlet seg om å tilby Kriminalomsorgen flere bygninger ved det tidligere sanitetsmagasinet i Norde leir.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Gruppelederen for Arbeiderpartiet på Evje, Dreng Homme, sier det nå er flertall for et nytt fengselsalternativ på Evjemoen.

NETT-RADIO: NYTT FENGSELSFORSLAG

Flertallet har samlet seg om å tilby Kriminalomsorgen flere bygninger ved det tidligere sanitetsmagasinet i Norde leir.

- Alle gruppelederene har fått befaring på bygningene i Norde leir og vi vil nå prøve å få etablert fengselet her, sier Homme.

Strid om plassering

Fengsel på Evjemoen

Dette er en av bygningen politikerne og Evje Næringspark nå er blitt enige om å gjøre om til fengsel.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det har vært strid om hvor på Evjemoen fengslet skulle plasseres. Det kommunale næringselskapet Evjemoen Næringspark protesterte mot Kriminalomsorgens ønske om lokalisering. Årsaken var at selskapet mener det ville komme for nær Evjeklinikken.

Kriminalomsorgen kommer fredag

Nå har politikerene lansert et nytt alternativ. Det er bygninger i Nordre leir. Førstkommende fredag skal Kriminalomsorgen komme til Evjemoen for å se på det nye forslaget. Arbeiderpartiets gruppelder sier han nå tror det blir fengsel på Evjemoen.

- Ja, det tror jeg. Jeg håper Kriminalomsorgen kan aksepterer lokalene næringsparken nå har kommet fram til og som vi støtter næringsparken i, sier Homme.