Endelig ja til fengsel

Justisdepartementet har godkjent forslaget til nytt fengsel på Evjemoen.

Fengsel på Evjemoen

Her i Nordre leir på Evjemone skal det etableres 22 soningsplasser.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det blir likevel etablert et fengsel på Evjemoen med åpne soningsplasser.

Justisminister Knut Storberget bekrefter i kveld at departementet har godkjent forslaget til et slikt fengsel i Nordre leir på Evjemoen.

- Vi har kommet fram til at vi etablerer et fengsel med 22 plasser. Vi har fått forsikringer både fra Kriminalomsorgen og kommunen om at dette skal vi klare i løpet av dette året, sier Storberget til NRK.

Han er glad for at kommunen har vist vilje og handlekraft i denne saken, og er overbevist om at også Evje og Horrnnes vil høste de samme erfaringer som andre kommuner som har etablert liknende fengsel.

- De har bare gode erfaringer, har fått mange kompteansearbeidplasser og et godt forhold til de som skal sone. Det er en vinn - vinn situasjon, sier Storberget.

Les også: 24 timers frist for fengsel.

Trenger soningsplasser

Sørlandet trenger denne type soningsplasser for å avlaste et presset fengsel i Kristiansand, mener justisminsteren.

Forslaget om å etablere fengselsplasser med lavere sikkerhet ved tidligere Evjemoen leir ble fremmet i statsbudsjettet for 2008. Plassene er et tiltak for å avvikle soningskøen og legge til rette for en bedre soningsprogresjon i sørlandsområdet.

Mye fram og tilbake

Etter at budsjettet ble vedtatt viste det seg at de planlagte byggene i Evjemoen leir likevel ikke kunne benyttes til fengselsformål. Justisdepartementet vurderte derfor å etablere plassene andre steder pga den usikkerheten som oppsto.

Men i går ble det avholdt et møte mellom fylkesordfører Laila Øygarden i Aust-Agder, ordfører Bjrøn Ropstad i Evje og Hornnes kommune og justisministeren. Resultatet er at departementet har besluttet at Evje får fengselet.