Høyere eiendomsskatt

Rådmannen i Kristiansand vil øke eiendomsskatten - men det kan bli ei for sur pille å svelge for Høyre.

Boliger Gimlekollen

Huseiere må i snitt betale 2000 kroner mer i eiendomsskatt per år.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmannen i Kristiansand, Tor Sommerseth, foreslo nå i ettermiddag at bystyret i Kristiansand vedtar å øke eiendomsskatten, slik at kommunen årlig kan ta inn 260 millioner kroner på denne skatten.

Eiendomsskatten er den eneste skatten lokalpolitikerne selv kan bestemme størrelsen på.

I år betaler kristiansanderne 170 millioner kroner. Det betyr at den gjennomsnittlige husstand belastes med ca 5 000 kroner i året . Nå kan det bli snakk om ca 7 000 kroner.

Ingen andre av de store byene i landet beskatter innbyggerne så hardt. Tidligere lå Fredrikstad på topp, men nå har denne kommunen dempet eiendomsskatten.

Skattepine for Høyre

Per Sigurd Sørensen

Sørensen vil helst slippe skatteøkning(arkivbilde)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Eiendomsskatten er meget kontroversiell i Høyre, men de som har styrt kommunen har ikke sett muligheter til å klare seg uten. Høyre-ordfører Per Sigurd Sørensen har nå fått et tøft forslag i hendene.

- Økning i eiendomsskatten er et problem for oss. Vi må ta en skikkelig runde på hvordan vi skal håndtere dette, sier han til NRK.

Høyre har som mål i sitt program å holde eiendomsskatten på dagens nivå og ifølge Sørensen vil partiet unngå økningen - men da må andre alternativer vurderes for å få budsjettet til å gå opp.

Alle eiendommer må omtakseres

Hvis Kristiansand skal få til skatteøkningen, må eiendommene i kommunen omtakseres. Det ble sist gjort i 1984, og reglene sier at det bør gjøres hvert tiende år. En omtaksering kommer anslagsvis til å koste 15 millioner kroner.

Tidligere har politikerne stoppet forslag om omtaksering fordi de har vært redde for at dette vil gi grunnlag for økte skatter. Men nå sier rådmannen at eiendomsskatten bør bli høyere. Kommunen trenger pengene. Dessuten er de gamle takstene urettferdige fordi de ikke gjenspeiler dagens boligmarked.

Ordførerens reaksjon på skatteforslaget varsler friske debatter framover. Det er slett ikke sikkert at det blir omtaksering og økt skatt.

Kristiansand bystyre

Rådmannens budsjettforslag fikk en blandet mottakelse av Kristiansands politikere.

Foto: Svein Sundsdal / NRK