NRK Meny
Normal

En halv million på gudstjenester julaften

De finner sted på samme dag og nesten til samme tid over hele landet. I løpet av noen få timer samler julaftengudstjenestene godt over en halv million mennesker.

Fullsatt Søm kirke

Julaften i Søm kirke i Kristiansand.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Mens gudstjenestedeltakelsen generelt i Den norske kirke har hatt en nedadgående tendens de siste årene, slutter folk fremdeles trofast opp om gudstjenestene på julaften.

Ifølge «Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014» er julaften den den største enkeltkirkedagen i året. Da er det gjennomsnittlig 247 deltakere pr. gudstjeneste.

Pål Ketil Botvar

Forsker Pål Ketil Botvar, KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Foto: KIFO

– Deltakertallet på julaften har gått noe tilbake om vi ser på perioden tilbake til 2005. Likevel bør en kunne si at deltakertallene først og fremst holder seg temmelig stabile, heter det i rapporten.

Sterke juletradisjoner

– Tallene tyder på at juletradisjonene står svært sterkt, sier forsker Pål Ketil Botvar i
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

– En kunne kanskje tenke at den store økningen i julekonserter i adventstiden ville gjøre at færre ville besøke kirken julaften, men det har ikke slått til. Det kan heller se ut som at de to arrangementstypene forsterker hverandre, sier Botvar.

Størst oppslutning i Agder og Bjørgvin

Søm kirke

Søm kirke julaften.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Stein Reinertsen

Biskop Stein Reinertsen skal holde gudstjeneste i Kristiansand domkirke 1. juledag, men synes det er rart å ha fri julaften. Neste år har han booket seg inn julaften i Farsund!

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at julegudstjenestene i Den Norske kirke samlet 563 583 mennesker i 2014. Det er 1753 færre enn for fem år siden, i 2009.

Agder og Bjørgvin topper statistikken. Og i Agder og Telemark bispedømme har antall folk som går i kirken julaften faktisk økt de siste fem årene. 65 813 deltok på julaftengudstjenester i landets sørligste bispedømme i fjor. Det er 131 flere enn i 2009.

– Julen er ikke avskaffet

– Det er ikke sant at julen er avskaffet, sier biskop Stein Reinertsen.

– Det er alltid lokale variasjoner. Snøvær og storm kan gjøre at besøkstallet faller enkelte steder, men jevnt over er tallene for julen stabile.

Hva tror du er årsaken?

– I en tid med mange omveltninger og forandringer betyr tradisjon mye for mange. Vi trenger det faste og forutsigbare.

Savner å holde gudstjeneste julaften

Biskopen skal holde gudstjeneste i Kristiansand domkirke 1. juledag. Julaften har han fri.

– Som tidligere menighetsprest er det litt uvant å ikke ha gudstjeneste på julaften. Jeg savner det! Julaftengudstjenesten har en helt spesiell atmosfære. Det er en fortettet stemning i kirken. Det er ofte to eller flere gudstjenester. Folk er fulle av forventning. Det rykker litt i foten min, sier Stein Reinertsen. Som neste år har booket seg inn for å holde julaftengudstjeneste – i Farsund!