Hopp til innhold

Én av tre studenter kan ha en psykisk lidelse: – Nå må det handling til

Nye tall om psykisk helse vekker uro. – Vi har etterlyst tiltak i mange år, sier studentorganisasjonen.

Charlene Joy Valseth om psykiske lidelser

Student ved UiA Charlene Joy Valseth er en av flere studenter som reagerer på en ny undersøkelse som viser at mange studenter sliter mentalt.

Foto: Mairi Macdonald / NRK

Student ved UiA Charlene Joy Valseth er en av flere studenter som reagerer på en ny undersøkelse som viser at mange studenter sliter mentalt.

Foto: Mairi Macdonald / NRK

– Dette tallet er ekstremt høyt. Vi hører jo at studenter sliter, men tenk hvor mye som havner under radaren også, sier Charlene Joy Valseth.

Hun er en av mange studenter på Universitetet i Agder som lar seg overraske over tall fra en ny undersøkelse.

I rapporten kommer det frem at én av tre studenter kan ha en psykisk lidelse.

Emma Madeleine Hatlen

– Det er dumt at så mange har noe de sliter med og som påvirker dem i hverdagen, sier Emma Madeleine Hatlen.

Signe Lefdal Hove om psykiske lidelser

Det får deg jo til å tenke på hvem du ser til vanlig som egentlig sitter og sliter og som du ikke ser, sier Signe Lefdal Hove.

Jeg har jo sett at en del av vennene mine sliter for tiden. Og det har foregått siden korona spesielt, sier studenten.

Hun tror pandemien har vært som et slag i trynet for mange.

 • Les hva studentorganisasjonen mener bør gjøres lenger nede i saken.

Ønsker debatt

– Dette må vi ta på alvor, sier Kari-Jussie Lønning.

Hun har ledet arbeidet med den nye undersøkelsen, som er tilknyttet studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT).

Dette er første gang psykiske lidelser hos studenter blir kartlagt.

Selv om trendene de siste årene har vist at stadig flere studenter sliter psykisk, blir også fagfolk overrasket over funnene:

NRK forklarer

Dette viser undersøkelsen:

Dette viser undersøkelsen:

33,9 prosent av norske studenter kan ha en nåværende psykisk lidelse.

 • Halvparten av studentene som deltok (51,1 prosent) kan ha eller ha hatt en form for psykisk lidelse i løpet av det siste året.

 • De psykiske lidelsene som forekommer oftest er depresjons- og angstlidelser.

Dette viser undersøkelsen:

Mer enn 10 000 studenter har deltatt i undersøkelsen

 • Dette er første gang forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter er kartlagt.
 • Studentene har svart digitalt på et strukturert, psykiatrisk intervju, som er utviklet av Verdens helseorganisasjon.
 • Deltakerne består av 70,6 % kvinner og 29,4 % menn.
Dette viser undersøkelsen:

Hva er psykiske lidelser?

 • Begrepet psykiske lidelser blir først brukt når symptombelastningen er stor, vedvarer over tid og er av en slik karakter at kriteriene for en klinisk diagnose er oppfylt.

(Kilde: SHoT)

– Det som er viktig nå er å få en diskusjon og en debatt om hvordan å sørge for god ivaretakelse av studentene, sier Lønning.

Hun får støtte av Folkehelseinsituttet (FHI), som også har bidratt i undersøkelsen.

De mener tallene er alvorlige.

– Nå er det ikke sånn at vi trenger mer kunnskap. Nå sitter vi på den kunnskapen. Og vi må handle deretter, sier seniorforsker Børge Sivertsen.

Han mener et spesielt alvorlig funn er at mange sier at den psykiske helsen går kraftig utover livskvaliteten og hvordan de fungerer i hverdagen.

– Det er uheldig, når du tross alt er i en akademisk situasjon, hvor læring er det primære.

Børge Sivertsen

Børge Sivertsen sier det er spesielt alvorlig at mange studenter sier den psykiske helsen går utover livskvaliteten.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Krever handling

Som leder av Norsk studentorganisasjon representerer Oline Sæther over 260.000 studenter i landet.

Hun sier at studentene har etterlyst psykiske helsetiltak i mange år, men opplever at de snakker for døve ører.

– Vi forventer at politikerne reagerer på disse tallene og at regjeringen virkelig satser på lavterskeltilbud og forebyggende tilbud, som sikrer at studentene får en bedre psykisk helse, sier hun til NRK.

Ifølge Sæther er det særlig to konkrete ting politikerne kan gjøre for å bedre situasjonen:

 • Øke studiestøtten for å gi en mer forutsigbar hverdag.
 • Sikre at studentene har god tilgang til rimelige helsetilbud.
NSO-leder Oline Sæther

Oline Sæther krever politisk handling. Hun håper den nye helseministeren lytter til hva studentene sier de trenger.

Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studentlederen kommer med en tydelig oppfordring til landets nye utdanningsminister:

– Vi håper at Sandra Borch virkelig tar disse tallene til seg, og lytter til det vi studenter sier at vi trenger.

Vil følge opp

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch sier undersøkelsen gir grunn til bekymring.

– Å følge opp denne undersøkelsen kommer til å være en prioritet hos meg.

Ministeren sier hun ønsker tett dialog med studentorganisasjonene, samskipnadene, studiesteder og helse- og omsorgsministeren om hvordan de kan legge til rette for bedre psykisk helse hos studentene framover.

Sandra Borch

Sandra Borch sier regjeringen har gjort en god del med økning av studiestøtten, og med å legge til rette for flere studentboliger for å få ned studentenes kostnader.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Da landet stengte ned under korona, økte antallet studenter som rapporterte om at de slet psykisk, kraftig.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol bekrefter at flere sier de trenger hjelp med psykiske plager og lidelser etter pandemien.

Vi har derfor lagt fram en opptrappingsplan for psykisk helse de neste 10 årene i Norge.
Målet er å forebygge psykisk uhelse bedre, bygge opp lavterskeltilbud og at vi skal styrke tilbudet til de som trenger hjelp over tid, sier hun til NRK.

Studenter sitter på plenen utenfor Nord Universitet i Bodø

De siste årene har SHoT-undersøkelsen sett en tydelig negativ trend hvor stadig flere studenter rapporterer om psykiske plager. Særlig under korona økte tallet på dem som slet.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Student Charlene Joy Valseth på Universitetet i Agder tror en styrking av lavterskeltilbudene ved studiestedene vil hjelpe studentene mye.

– Jeg har selv gått til det, og det hjalp meg veldig.

– Også vet jeg at tilbudet er der, hvis jeg trenger å gå tilbake eller hvis jeg kjenner noen som sliter, legger hun til.

Studenter om psykiske lidelser

Charlene er opptatt av at alle studenter bør ha tilgang til gode lavterskeltjenester.

Foto: Mairi Macdonald / NRK

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Dyrere kjøtt og billigere grønnsaker, Ingvild Thorsvik.

Vil ha egen avgift på kjøtt: – Vi må spise mindre av det

Slangehalsskilpadder i Kristiansand Dyrepark

Fekk skilpadder som stammar frå dinosaurane si tid

Eiendom med fire hytter i Søgne.

Kystperle til 14 millioner glapp for turistforeningen

Fulle søppeldunkar i Grimstad

Klarer ikkje ta unna søppelet: – Folk må gidde å gå litt

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,71 kr
Dyrest kl. 19 1,02 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,9 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,4 kr En vask
 • Varmeovn 0,7 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
  + 4,9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5,2 %