Hopp til innhold

Én av to nordmenn har lav tillit til regjeringen

På ett år har nordmenns tillit til regjeringen falt betydelig, viser tillitsbarometer.

Regjeringen selfie

Erna Solberg tar selvportrett med den utvidede regjering. Tilliten til regjeringen har falt på ett år.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Funnene går fram av en fersk undersøkelse, som er utført av Respons Analyse på vegne av Arendalsuka. Totalt 1000 nordmenn er spurt om deres tillit til norske institusjoner ved å gi en score mellom 1 og 10 poeng.

Undersøkelsen viser at 50 prosent av de spurte har lav tillit til regjeringen. Det er en tydelig endring fra 2018 da 40 prosent svarte at de hadde lav tillit.

Øystein Djupedal Arendalsuka

Øystein Djupedal tror rot i regjeringen det siste året kan ha svekket folkets tillit.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi vet ikke hva årsaken til dette er. Det kan være at det har vært mye rot i regjeringen – eller det kan være helt andre ting. Det blir spennende å høre hva forskerne sier når undersøkelsen presenteres senere i dag, sier Øystein Djupedal som har bestilt undersøkelsen. Han er leder av Arendalsukas programkomité.

Tilliten svekkes

Regjeringen scorer spesielt lavt hos folk med høy organisasjonsdeltakelse, og klart lavest blant velgere som stemmer på opposisjonspartiene på Stortinget.

Det er ikke bare regjeringen som opplever at tilliten svekkes. Også tilliten til Stortinget har falt fra 70 prosent til 67 prosent. Det samme har tilliten til norske medier som faller fra 58 prosent til 55 prosent.

Stortingspresiden Tone W. Trøen (H) tror åpenhet om det indre liv i politikken er en nøkkel for å bygge tillit i befolkningen.

Stortingspresident Tone Trøen

Stortingspresident Tone Trøen.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det er utrolig viktig å ta inn over seg at tilliten faller. Det må vi jobbe med hver eneste dag for å motvirke.

Daglig leder for Respons Analyse, som står bak undersøkelsen, mener tillitsbarometeret tyder på regjeringsslitasje.

– I løpet av året har populariteten til regjeringspartiene falt. Det gir seg utslag i folks tillit, mener han.

Arendalsuka har i år skilt mellom hele populasjonen og ungdommene i undersøkelsen. Ungdommene har gjennomgående høyere tillit til både Stortinget, regjering og partiene enn det hele populasjonen har.

Selv om det norske folks tillit til det politiske systemet viser en liten nedgang, mener Djupedal at det store bildet viser at demokratiet lever godt i Norge.

– Det er litt nedgang for regjeringen. Ungdom har mer tillit til regjering, Stortinget og partiene enn de eldre har – interessant med tanke på at de har lavere valgdeltakelse, sier han.

Inga Mageli Karen Mjør

NRK treffer Inga Mageli og Karen Mjør under Arendalsuka. De har generelt høy tillit til det politiske systemet i Norge.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

NRK møter Inga Mageli og Karen Mjør under Arendalsuka. Begge har høy tillit til det politiske systemet. Også til regjeringen - selv om de ikke deler samme politiske syn.

– De aller fleste som sitter på Storinget eller i regjeringen vil stort sett det beste. Samtidig har hendelser det siste året vist at man bør stille spørsmål. For eksempel juks med reiseregninger og andre handlinger våre folkevalgte absolutt ikke bør være kjent med, sier Karen Mjør.

– Men dersom tillitsbrudd får konsekvenser for politikere, så tror jeg det er med på å styrke tilliten til at systemet fungerer, sier Inga Mageli.

Politisk kommentator Harald Stanghelle sitter i hovedprogramkomitéen i Arendalsuka, som har bestilt undersøkelsen. Han ser faresignaler.

– Tillit er ikke noe naturgitt, det er noe man må kjempe for.

Han mener undersøkelsen er viktig for å avdekke hvordan det står til med folks tillit til institusjoner i samfunnet.

– Det er for sent å gjøre noe med det dersom tilliten er borte.

Hovedtall oppsummert

Tillitsbarometer 2019

Prosentandelen viser hvor mange som har gitt institusjonene og aktørene mellom 6-10 i score.

Foto: Respons Analyse 2019

Tillit til de ideelle

Folks tillit til norske ideelle organisasjoner oppnår høyest score i samfunnet med 83 prosent. Det er litt ned i forhold til i fjor. Norske arbeidstakerorganisasjoner oppnår nest høyest tillit med 71 prosent.

Tilliten til kommunestyret i egen kommune holder stand. 4 av 5 nordmenn uttrykker tillit til kommunestyret og har ikke endret seg det siste året.

Klart lavest score på tillit har sosiale medier med kun 15 prosent. Det er det samme som i fjor.

Natur i sosiale medier

Kun 15 prosent i befolkningen har tillit til det de leser i sosiale medier.

Foto: Bror Remen / NRK

Lavere tillit, men viktig

Tillitsbarometeret har også målt hvilke institusjoner i samfunnet som folk mener er viktigst for demokratiet. Selv om viktighetsscoren til både regjeringen og Stortinget har falt noe det siste året, så troner fortsatt de to på topp (Stortinget 89 prosent og regjeringen 87 prosent).

Kommunestyret i egen kommune får en score på 82 prosent. På de neste plassene kommer norske medier og de politiske partiene med 75 prosent for begge.

Det er andre året på rad at tillitsbarometeret er utarbeidet for Arendalsuka.

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 0,92 kr
Dyrest kl. 18 1 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %