NRK Meny
Normal

- Nå må elevene ta ansvar for egen læring

Elever som har lærere i streik, må ta ansvar for sin egen læring. Det fikk elevene beskjed om i dag, da lærerstreiken ble trappet kraftig opp.

Elever må ta ansvar for egen læring. Det fikk de beskjed om i dag da lærerstreiken ble trappet kraftig opp. Nesten 600 lærere i Agderfylkene er nå i streik.

Nesten 600 lærere i Agder-fylkene er nå tatt ut i streik.

Åse Lill Kimestad

Rektor Åse Lill Kimestad ønsket elevene velkommen til skolestart i dag. Men elevene må ta ansvar for egen læring i en streikesituasjon, sier hun.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Ved Vågsbygd videregående skole i Kristiansand var det streikevakter som møtte elevene ved skolestart.

Mange skoletimer vil foregå uten lærere de nærmeste dagene, og i dag fikk elevene beskjed av rektor om å ta ansvar for sin egen undervisningssituasjon og sin egen læring.

Ta ansvar for egen læring

Uten lærere blir det ingen "normal" undervisning.

Rektor ved Vågsbygd videregående skole, Åse Lill Kimestad, ber nå elevene om å ta ansvar for egen læring, og ikke tro at timer uten lærer er det samme som fri.

Hun forsøker nå å holde skolen i gang samtidig som 57 av lærerne streiker.

– Det er en stor utfordring når det er mange elever som blir uten kontaktlærere og faglærere, sier hun.

Jan Evensen

Styremedlem i Utdanningsforbundet ved Vågsbygd videregående skole, Jan Evensen, sier lærerne er forberedt på en lang streik.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Og elevene må nå takle mange skoletimer uten lærer.

Rektor Åse Lill Kimestad ber nå elevene drive selvstudium mens streiken pågår.

– Nå er det viktig at elevene tar tak i de fagene hvor det ikke er lærer og begynner å jobbe selvstendig. Jeg har prøvd å gi elevene noen gode råd i forhold til dette, sier hun.

Kan streike i mange uker

Spørsmålet er om lærerstreiken blir langvarig.

– Ja, vi kan holde på i mange uker om nødvendig. For oss er det viktig å få en god avtale og få den fleksibiliteten vi trenger i yrket vårt. KS har nok dårlig tid. De har instruks fra utdanningsministeren at de må finne en løsning. Så jeg føler i alle fall at vi ikke må gå inn i en avtale som ikke er god nok.

Vebjørn Kristensen

Elevrådsleder Vebjørn Kristensen registrerer at lærerne er borte på grunn av streik.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Det sier styremedlem i Utdanningsforbundet ved Vågsbygd videregående skole, Jan Evensen.

Og i mellomtiden har rektor og elevrådslederen ved Vågsbygd videregående skole har mye praktisk å ordne når lærerne streiker.

– Det er litt trist da. Jeg vil jo at lærerne skal ha det bra, men det er jo greit å få lært litt også da. Vi har vært borte fra skolen i to måneder, og vi lengter jo litt etter å komme tilbake i gamle rutiner.

Det sier elevrådsleder Vebjørn Kristensen.

Åse Lill Kimestad og elever ved Vågsbygd videregående skole

Elevene fikk i dag beskjed av rektor om å ta ansvar for egen læring under lærerstreiken.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK