NRK Meny
Normal

Elever fikk det som de ville

Tvedestrandselevene som stod i fare for å bli tvangssendt til Risør, har nådd frem med sine protester.

Tavle i klasserom

Elevene vant frem (ill.foto)

Foto: Berit Roald / Scanpix

Et enstemmig fylkesutvalg i Aust-Agder vedtok tirsdag å bevilge nok penger til Tvedestrand videregående skole slik at alle de drøyt 80 elevene som har skolen som sitt førstevalg, får plass.

Det har vært store protester etter et vedtak tidligere i vår som ville ført til at drøyt 20 av elevene måtte gått på skole i Risør.

Kullet som går ut fra 10. klasse i skoler som grenser til Tvedestrand videregående er uvanlig stort i år.

Likevel vedtok fylkesutvalget i begynnelsen av mai at de ikke ville øke antall klasser fra to til tre på grunn av høye søkertall.

Elevene ba om at saken behandles på ny. De har samlet inn over 100 underskrifter som de overrakte fylkesordføreren.

I dag ble de altså hørt, og fylkesutvalget gjorde nytt vedtak som gjør at elevene får gå på den skolen de naturlig sogner til.