Elever får skoleskyss med drosje

Elever ved Lister videregående skole i Kvinesdal får likevel skyss hjem fra skolen.

NRK Sørlandet fortalte for noen uker siden at ti elever mistet siste del av skoledagen, fordi siste buss hjem gikk før skoledagen var slutt.

Nå betaler skolen drosje for elevene det gjelder.

Det sier rektor Elin Stavrum til NRK.