Elevene følger sine egne regler

– På vår skole skal ingen bli mobbet eller føle seg utenfor, sier elev og leder for «Nok!»-kampanjen, Marte Lynne.

Anti-mobbekampanjen "Nok" bidrar til at elevene trives stadig bedre på Strømme skole i Kristiansand. Den nasjonale elevundersøkelsen viser at det siden 2007 har blitt mindre mobbing blant barne- og ungdomsskolebarn.

Mobbetallene var stabile fra 2007 til 2012 ifølge den nasjonale elevundersøkelsen, før en markant nedgang i 2013. I 2014 er andelen som blir mobbet ytterligere redusert, og ligger nå på 3,9 prosent i Norge.

På Strømme skole i Kristiansand bidrar anti-mobbekampanjen «Nok!» til at elevene trives stadig bedre. Gjennom kampanjen har elevene selv kommet frem til sine regler.

– Vi respekterer andre for den de er og personligheten deres, sier elevrådsleder Martin Theodorsen og siterer én av reglene.

Alle er med

Marte Lynne

Marte Lynne er leder for «Nok!»-kampanjen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK
Martin Theodorsen

Elevrådsleder Martin Theodorsen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Elevene mener selv de merker økt samhold.

– Ingen går rundt alene og ser triste ut. Alle er én stor gjeng som leker sammen og har det gøy. Det er en god og stor forbedring, sier Theodorsen.

Kampanjeleder Marte Lynne mener det er blitt en vane å ta med alle i leken.

– «På vårt trinn kan alle være med» er nok den regelen alle har jobbet mest med, sier hun.

– Riktig og viktig

Over 400.000 elever svarte på elevundersøkelsen i 2014. Andelen som mobbes har gått markant ned de to siste årene. Utdanningsdirektoratet mener det viser at skolenes langsiktige arbeid mot mobbing og for et bedre læringsmiljø, er riktig og viktig.

Kontaktlærer for elevrådet sier det er store forandringer fra da han selv var barneskoleelev.

– Først og fremst er det en helt annen elevinvolvering, spesielt hos oss. De er mye mer opptatt av hverandre og at alle skal ha det bra, enn man var da jeg gikk på skolen, sier kontaktlærer Eirik Digranes.

NETT-TV: – Undersøkelsen er endret

Forsker Ingrid Lund forteller hva som hjelper for å redusere mobbing på skolen. Intervjuer er Kim Nystøl.