Hopp til innhold

I sommer blir det fritt fram

Politiinnsatsen reduseres kraftig i flere sørlandskommuner i sommer.

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg sier hun gjerne skulle hatt flere polititjenestemenn å rutte med i sommer.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Det kan nå se ut som om de kriminelle går en lys tid i møte i sommer. Antall innbyggere øker på grunn av stor turisttilstrømming og politiet har ikke kapasitet til å ta seg av alle lovbrudd.

Flere steder halveres etterforskningskapasiteten i sommer. Samtidig sier politimester Kirsten Lindeberg at det er ei økning i kriminaliteten på Agder på mellom 15 og 20 prosent om sommeren.

Fokus på ordensforstyrrelser

Åse Michaelsen Frp

Åse Michaelsen (Frp) krever nå at justisministeren griper inn.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lindeberg sier enkelte områder vil bli nedprioritert i sommer på grunn av bemanningssituasjonen.

– De oppgavene vi kan la ligge, sånn som etterforskning, lar vi ligge. Vi flytter ressurser fra etterforskning over på det operative arbeidet, beredskap og ordensoppgaver. Vi må nok også regne med at allminnelige henvendelser på grunn av støy, simple tyverier og slike ting vil havne lenger ned i bunka, fordi vi først og fremst konsentrerer oss om ordensforstyrrelser, som vi har en del av om sommeren, sier Lindeberg til NRK.

Færre tjenestemenn enn anbefalt

Politimesteren sier Agder-politiet har store utfordringer på sjøen på grunn av mye båttrafikk. Også på veiene øker trykket kraftig om sommeren. Flere politistudenter jobber som politi om sommeren, noe Lindeberg er svært glad for. Likevel er bemanninga tynn.

– Vi ønsker at vi skal få de ressursene vi skal ha for å bli et tilfredsstillende politi. Vi er anbefalt en politidekning på to polititjenestemenn per tusen innbyggere. I Agder har vi 1, 48 tjenestemenn når vi har normalbefolkning. Sommersituasjonen gjør at vi har en enda større utfordring.

Krever svar

Stortingspolitiker Åse Michaelsen (Frp) fra Vest-Agder tar nå denne saken opp med justisminister Knut Storberget.

Hun ber om svar på hva justisministeren har tenkt å gjøre for å sikre at Agder politidistrikt får tilført nok midler slik at landsdelen får en politibemanning slik at folk kan føle seg trygge i sine hjem.

– Statsråden er sikkert kjent med at økningen av kriminalitet på Agder i sommerhalvåret ligger på cirka 20 prosent samt at innbyggertallet nærmest dobbles. Agder politidistrikt får ikke tilført ekstra ressurser som utjevner behovet for mere politi om sommeren. Videre vet vi at sommeren er en høysesong for organisert kriminalitet, da miljøene blir uoversiktlige pga mange tilreisende fra inn og utland, skriver Michaelsen til statsråden.

Hun mener at det i sommer kan se ut som at det blir fritt frem for kriminelle og ber om at statsråden vurderer tiltak som kan settes inn.