Eldremillioner går ikke til eldre

Verken Arendal eller Kristiansand vil få flere sykehjemsplasser etter at regjeringen fordelte en milliard kroner til landets kommuner.

Sykehjem

I tillegg til milliarden øker regjeringen støtten til bygging av sykehjemplasser i kommunene, fra 660.000 kroner til 890.000 kroner per plass. Likevel blir settes ikke spaden i jorda for nye sykehjem.

Foto: NRK

Regjeringen fordelte i forrige uke én ekstra milliard kroner på landets kommuner. Den såkalte eldremilliarden skal gi kommunene mulighet til å gi eldre et bedre tilbud.

Men det er ikke eldre mennesker i Arendal og i Kristiansand som direkte vil få nyte godt av pengene.

Settes i fond

Totalt vil Arendal og Kristiansand kommuner få 26 millioner kroner fra regjeringens eldremilliard. Staten har en klar forventning om at pengene skal brukes innenfor eldreomsorg.

Men rådmann Tor Sommerseth i Kristiansand sier det er vanskelig å sette i gang varige tiltak når det dreier seg om et engangsbeløp.

– Betyr det at det ikke blir nye sykehjemsplasser?

– Ikke i utgangspunktet. Dette er en engangsoverføring fra staten til kommunene og det er da vanskelig å legge den bevilgningen til grunn for et varig høyere driftsnivå innenfor omsorg, sier Sommerseth.

Rådmannen vil foreløpig la millonene gå inn på et fond.

Skal dekke årets underskudd

Mens Kristiansand får 17 - 18 millioner av eldremilliarden, vil Arendal få drøyt 8 millioner. Men heller ikke i Arendal vil pengene gi flere sykehjemsplasser.

Rådmann harald Danielsen i Arendal sier ekstrmillionene kommunen vil få, går til å dekke underskudd på årets regnskap.

– Nei, ikke sånn som disse pengene er blitt bevilget blir det flere sykehjemsplasser. Hadde vi vært ajour med inntekter og utgifter i 2010 kunne vi overført denne bevilgningen til 2011, men fordi vil sliter i år med å få balanse mellom utgifter og inntekter innen omsorgssektoren - så vil disse millionene først og fremst hjelpe oss til å komme i økonomisk balanse, sier Danielsen.