Eldre pasienter på barneavdelingen

Eldre, mannlige pasienter som bruker kateter skal flyttes til barneavdelingen på Arendal sykehus, skriver Agderposten. Ungdomsrådet protesterer og mener omorganiseringen ikke er til barnas beste.

Barneavdelingen Sørlandet sykehus Arendal
Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK