Eksplosiv trafikkøkning

Trafikken øker eksplosivt på hovedveiene på Sørlandet, viser ferske tall.

Trafikk
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Trafikken på hovedveiene i landsdelen øker kraftig.

Ferske tall fra vegvesenet forteller at trafikken i januar i år var 7 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Distriktsvegsjef Johan Mjaaland sier dette er et overraskende høyt tall.

Trafikken øker dobbelt så mye på Agder som i landet forøvrig.

Johan Mjaaland
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Distriktsvegsjefen mener at den utbyggingen som nå foregår på E18 mellom Grimstad og Kristiansand vil løse mange av de problemene som den sterke trafikkveksten fører med seg.

Trafikkøkningen fører til mer køer, og det går ut over fremkommeligheten og trafikksikkerheten.

Det kan ta 10-15 år før utbyggingen av veinettet er kommet så langt at problemene på veinettet vest for Kristiansand er løst, sier Mjaaland.