E39-strid til fylkestinget

Fylkesordfører Arne Thomassen har bestemt at Agder fylkesting skal drøfte E39-traseen forbi Flekkefjord. Bystyret i Flekkefjord har valgt ei linje nær byen, som er 3,7 milliarder kroner dyrere enn den vegvesenet og Nye Veier ønsker.

Ulike traseer, ny E39
Foto: Planbeskrivelsen