NRK Meny
Normal

E39 åpner 30.august

Onsdag 30.august skal snora på den nye E39 i Kvinesdal klippes av samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Se bildene fra veien!

Fedafjorden hengebru på E39
Foto: Anders Martinsen

E39 Lyngdal - Flekkefjord er basert på såkalt Offentlig Privat Samarbeid (OPS-prosjekt).

Statens vegvesen har inngått avtale med et selskap om finansiering, byggeplan, prosjektering, bygging og vedlikehold av vegen i 25 år. 

Bak OPS-selskapet Allfarveg står Veidekke AS og Sundt AS med 50 % eierandel hver.

Åpent for publikum

Vegen åpnes offisielt av samferdselsminister Liv Signe Navarsete onsdag 30. august. Markeringen skjer ved Opofte kl 1200. Det blir tale av vegdirektør Olav Søfteland og styreformann i Allfarveg Espen Moe i tillegg til statsråden.

Vestgående trafikk blir satt på først ca kl. 1220. Etter noen minutter blir også vegen åpnet for østgående trafikk.

Publikum er velkommen til å delta på åpningsmarkeringen, sier Vegvesenet i en pressemelding. Dagens Rv 465 og Fv 551 må benyttes for å komme til Opofte. Parkering blir anvist.

17,5 kilometer ny veg

Utbyggingsdelen av kontrakten omfatter: 
Bygging av 17,5 km ny E39 mellom Feda og Handeland  Oppgradering av deler av eksisterende veg mellom Lyngdal - Handeland og Feda - Flekkefjord.

Utbyggingsdelen utføres av VKR-gruppen. Kolo Veidekke er ansvarlig for drift og vedlikehold av hele strekningen på 38 km i 25 år fra høsten 2006.

Brukte to år

Statens vegvesen Vegdirektoratet har inngått kontrakten og Statens vegvesen Region sør har hatt ansvar for oppfølging og gjennomføring. Hele anlegget er bygd ut i løpet av to år.

Byggestart mai 2004
Åpning 30. august 2006

Bruer og konstruksjoner
Drangsland bru i Lyngdal - 20 m
Storfossen bru i Kvinesdal - 50 m
Steggan bru i Kvinesdal - 60 m
Opofte bru i Kvinesdal - 45 m
Fedafjorden hengebru i kvinesdal - 570 m
Refsti bru i Kvinesdal - 250 m
Birkeland bru i Kvinesdal - 275 m
Svindland bru i Kvinesdal - 40 m

Tunneler
Handeland tunnel i Lyngdal - 55 m
Vatøand tunnel i Lyngdal og Kvinesdal - 3.200 m
Opofte tunnel i Kvinesdal - 100 m
Teistedal tunnel i Kvinesdal - 1.950 m
Fedahei tunnel i Kvinesdal - 2.900 m
Lindland tunel i Kvinesdal - 250 m
Svindland tunnel - 350 m

Kryss
Kanalisert kryss på Handeland og ved Tjomsland
To-plankryss ved Opofte og inne i fjell ved Naudenes og på Svindland

Den nye vegstrekningen er på 17,5 km og går delvis i svært kupert og stort sett ubebygd terreng. Inngrep i naturen er søkt redusert ved bruk av tunneler, bruer og landskapstilpasning av skjæringer og fyllinger. Skråningene langs vegen plantes igjen med stedegen vegetasjon og det brukes tørrmurer.

Vegen blir ikke til større sjenanse for bomiljøet bortsett fra ved Birkeland der ny bru vil skape endringer i miljøet, heter det i en orientering fra Vegvesenet.