NRK Meny
Normal

E18 stengt

E18 ble stengt ved Vallesverd-tunnelen onsdag morgen og  blir stengt helt til torsdag morgen.

Rensking i Vallesverd-tunnelene

Fjellrensk ved Vallesverd-tunnelene onsdag formiddag

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

Statens vegvesen driver med vedlikeholdsarbeid på natten i tunnelen, og E18 skulle åpnet klokka 0600 onsdag, men arbeidet ble forsinket.

Vegvesenet sier i en pressemelding i ettermiddag at veien vil bli stengt helt til torsdag morgen

Omkjøring er via Tingsaker-Birkeland og Timenes, opplyser Statens vegvesen.

E18 Vallesverd

Fjellet renskes ved tunnel-åpningen på E18.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

 I pressemeldingen sier Vegvesenet dette:

Vanskelig fjell

"Under nattens arbeid med fjellrensk på utsiden av den midterste Vallesverdtunnelen på E18 i Lillesand kommune kom Mesta over et området med vanskelig fjell. Det var under arbeid ved den østlige tunnelinngang at det viste seg umulig å sluttføre arbeidet i nattemørket. Vi var derfor nødt til å stenge vegen i dag, slik at entreprenøren kan sluttføre dette krevende arbeidet i dagslys. Vi vil presisere at vegen ikke er stengt pga ras, men pga behov for dagslys for fjellrensk. De steinblokkene som har falt ned, var en del av arbeidet med fjellrensk og skjedde således under kyndig kontroll.

E18 vil etter all sannsynlighet åpne i morgen kl. 0600.

Ettermiddagsrushet

Det er fullt mulig å kjøre E18 fra f.eks Kristiansand og frem til Vestre Vallesverd. Det er også mulig å kjøre E18 fra f.eks Grimstad og frem til den midterste tunnelen. Mange mennesker bor i dette området, og vi ber derfor lokale medier om bistand til å formidle disse – for mange – viktige opplysningene slik at de som kan kjøre til/fra hjem/jobb får informasjon om muligheten for dette. Når det gjelder passering av den midterste Vallesverdtunnelen er det imidlertid ingen annen omkjøringsveg enn via Birkeland.

Skolebarn

Vi har iverksatt tiltak for å sikre skolebarna trygg skolevei langs omkjøringsvegen via Birkeland. Vi har også vært i kontakt med Borkedalen og Lillesand skole og fått en avtale om trygg skolevei også for de som bor i det aktuelle avstengte området, skriver vegvesenet i sin pressemnelding onsdag ettermiddag.