Dyreparkens omstridte ulvestatue stuet bort på lager

I 17 år har ulvestatuen prydet Norges største familiepark med én million besøkende. Dyreparken i Kristiansand har fjernet statuen. Familien til den avdøde kunstneren reagerer.

Ulvestatue i Dyreparken i Kristiansand

Statuen er fjernet fra parken med omkring én million besøkende hvert år.

På sokkelen til statuen står det skrevet «Til minne om Ulvemassakrene i Stor-Elvdalen 2001». En påskrift publikum har reagert kraftig på de siste årene.

– Vi har fått en del reaksjoner, spesielt på bruk av ordet «ulvemassakren». Spesielt folk fra området som opplevde episoden i 2001 reagerer, forteller veterinær Rolf-Arne Ølberg.

Statuen ble for over et år siden fjernet fra sin opprinnelige plass i parken med omkring én million besøkende hvert år.

– Mange tolket det til at statuen var et uttrykk for Dyreparkens syn i denne ene saken. Det kom ikke klart nok frem at det påskriften på statuen var kunstnerens eget uttrykk i en spesiell sak, sier Ølberg.

Han presiserer at Dyreparken mener ulven skal være en del av norsk natur.

– Budskapet på statuen ble mistolket av mange, sier han.

Basert på en intern evaluering valgte parken å fjerne statuen.

– Statuen står nå på et lager, forteller Ølberg.

Det var Agderposten som først omtalte saken.

Skuffet over Dyreparken

Statuen var en gave gitt fra kunstneren Skule Waksvik i 2001. Den har i alle år stått i inngangen til Dyreparkens avdeling for nordisk villmark. Familien til skulptør Skule Waksvik er skuffet over at ulven er båret i hi.

– Trist at den fjernes, sier sønnen Vemun Waksvik.

Statuen var jo satt opp for en grunn. Han mener bruken av ordet «massakre» kan diskuteres, men mener det er presist.

– Det er vel det det kalles, når man går inn og tar ut så mange i en ulvefamilie.

Dyreparken

Kunstner Skule Waksvik laget statuen. Den kom på plass i Dyreparken i 2001. Allerede da var den omstridt.

Foto: NRK

Kunstnerisk uttrykk

– Vi er for bevaring av ulv i norsk natur, men forvaltningen av ulv i Norge er en vanskelig sak, legger Ølberg til.

Dyreparken

Vemun, sønn av kunstner Skule Waksvik.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Sønnen til den anerkjente kunstneren forstår parkens problem. Men han håper folk kan se på statuen som et kunstnerisk uttrykk.

Waksvik mener man skal se statuen i sammenheng med tiden, og som dokumentasjon på historien.

Dyreparken
Foto: NRK

Åpner for å sette ut ulven igjen

Dyreparken åpner for å sette ut ulven igjen, men da på en måte som tydelig viser at dette er kunst og ikke Dyreparkens «politiske» standpunkt.

– Jeg kan forstå hvis de vil putte den i en annen kontekst, men jeg håper at den blir til offentlig eie, slik at folk kan se ulven, avslutter sønnen Vemun Waksvik.

– Det er en fin statue, så jeg håper at vi kan finne en eller annen måte å fremstille statuen på, avslutter Ølberg.

Dyreparken

Veterinær Rolf-Arne Ølberg sier Dyreparken ønsker at ulven skal være en del av norsk natur. Men ser at forvaltningen kan være vanskelig.

Foto: Kai Stokkeland / NRK