NRK Meny
Normal

Dumpet steinmasser ulovlig i et verneområde

Gartner Morten Bragdø har dumpet steinmasser i et verneområde på Timenes i Kristiansand. Fylkeskonservatoren ser meget alvorlig på dette og har sendt saken til Riksantikvaren.

Bragdø

Steinmassene er dumpet i et totalfredet område på Timenes i Kristiansand.

Foto: NRK Sørlandet/Hans Erik Weiby

– Denne fyllingen av masse som er gjort av Bragdø er ulovlig.

Det sier arkeolog hos fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Martin Gollwitzer, som understreker at vernemyndighetene har vurdert å politianmelde gartner Morten Bragdø for forholdet.

Fylkeskonservatoren mener steinmassene må fjernes, helt eller delvis, slik at man kan gjøre grundige arkeologiske undersøkelser på stedet.

arkeolog Martin Gollwitzer

Arkeolog hos fylkeskonservatoren Martin Gollwitzer sier området rundt og under Bragdøs åker er meget interessant på grunn av funnene gjort fra yngre steinaldertid.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Området er registrert i Riksantikvarens vernedatabase, Askeladden, og området er dermed satt under et helt spesielt nasjonalt vern.

Alle tiltak i området er således forbudt.

Beklagelig

– Det er selvsagt beklagelig at vi har lagt steinmasser over dette stedet som er vernet, men vi visste ingenting om denne steinalderboplassen da vi gjorde det, sier Morten Bragdø til NRK.

Han forklarer at heller ikke kommunen har gitt noen signaler på at området er vernet.

Stein på Timenes

Det øverste laget av steinmassen kan fjernes med gravemaskinen, men det resterende massen må fjernes med grafse, sier fylkesantikvaren.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK Sørlandet

– Om vi må fjerne massene fra der den ligger nå, vil det koste oss flere hundre tusen kroner og det vil gjøre åkeren helt ulønnsom, sier han.

Må fjerne stein med spade

I et brev fra fylkeskonservatoren i Vest-Agder til Riksantikvaren står det følgende om åkeren hvor steinmassene er dumpet:

«Gjennomførte tiltak er i konflikt med kulturminneloven § 3, der det er forbudt å tildekke kulturminner eller utføre arbeider som er egnet å skade kulturminner. Kulturminnet med ID l 066561 ble tildekket med masse og det er ikke mulig å avgjøre i hvilket omfang dens substans ble skadet gjennom tiltaket.», heter det i brevet.

Fylkeskonservatoren skriver videre:

«Funnene som ble gjort i området peker på at kulturminnet er en strandbunden boplass. Dateringen av boplassen er antakelig mellomneolitikum, hva de tre vetlandsøkser fra området antyder. Det er foretatt få utgravninger av mellomneolitiske boplasser i området hvorfor vår kunnskap om perioden i Agder er kun begrenset. Derfor må kulturminnet anses som inneha stort lokal og regional kunnskapspotensial..».

For at mulige kulturminner skal forbli så intakt som mulig, må Morten Bragdø fjerne steinmassene forsiktig, fremkommer det av samme brev:

«De øverste massene må fjernes med maskin, mens de nederste lagene må fjernes manuelt med grafse.»

Funnet flint før

Morten Bragdø

Morten Bragdø driver Randesund Plantesenter på Timenes i Kristiansand.

Foto: Janne Aateigen / NRK

– Flintknoller har vi funnet utallige mengder av på jordene våre før, så det kom ikke som noen overraskelse, sier Bragdø om fylkeskonservatorens funn.

Det er andre ting enn funnene han reagerer på.

– For det første så er det vel vanlig folkeskikk å si ifra til grunneier at man skal undersøke og bevege seg på eiendommen, sier Bragdø.

Han forklarer at han verken har fått beskjed om at folk har vært på eiendommen hans eller hva de skal ha funnet der.

Bragdø med egen teori

– Vi har som sagt funnet haugevis med flintsteiner i den åkeren. En åker som vi har pløyd med ulike landbruksmaskiner siden 50-tallet. Jeg tror disse såkalte øksene like mye kan stamme fra oss, sier en engasjert Bragdø.

Han uttrykker at han ønsker å dyrke jorden i området på en god måte, men om han blir beordret til å fjerne massen vil han heller omregulere åkeren.

– Da kan jeg like godt omregulere området for å bygge et handlesenter eller noe sånt. Det er jo ikke det jeg vil, men om de får det som de ønsker blir jorden min totalt ulønnsom, sier en frustrert Bragdø.

Steinmassene Bragdø har dumpet på steinalderboplassen stammer fra utbyggingen av E 18, like i nærheten av hans eiendom.

Stein på Timenes

Bragdø påstår at han ønsker å omregulere tomten om han blir nødt til å fjerne all steinmassen.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK Sørlandet