NRK Meny
Normal

Trues av dugnadstørke

Mangel på frivillig arbeidskraft kan gjøre det vanskelig for festivalene.

Hovefestivalen 2007
Foto: Kim Erlandsen / NRK

Flere tusen frivillige har stått bak de svært mange festivalene i landsdelen i sommer.

Men enkelte har hatt problemer med og skaffe nok frivillige, og taket for dugnadsinnstatsen kan være nådd. Det mener forsker Elisabeth Hauge ved Agderforskning.

- Det er mange festivaler og det er mye dugnadsarbeid ellers i folks hverdagsliv - så vi kan nå ett metningspunkt for hvor mye frivillighet vi kan forvente hos folk, sier Hauge.

Avhengig av dugnadsånd

Aldri tidligere har så mange sørlendinger jobbet dugnad som i sommer. Tusenvis av mennesker har stilt opp gratis på alt fra sportsarrangementer til musikkfestivaler. 

I ytterste konsekvens kan et arrangement bli avlyst på grunn av mangel på frivillige.

Forsker Elisabeth Hauge

Elisabeth Hauge mener at dugnadskulturen er helt avgjørende for mange av arrangementene - men det går en grense.

- Det er grenser for hvor mye frivillighet vi kan forvente. I ytterste konsekvens kan et arrangement bli avlyst på grunn av mangel på frivillige.

Kamp om frivillige

I år ble dugnadsånden virkelig satt på prøve. For aldri før har det vært avholdt så mange store festivaler og arrangementer i løpet av sommermånedene på Sørlandet. Derfor har behovet for frivillig arbeidskraft også vært rekordstort. Bare Hove- og Quartfestivalen alene hadde rundt 3200 frivillige i arbeid i år.

Kirsten Kolstad, som har jobbet med Quartfestivalen siden 1992, mener det blir stadig vanskeligere å dekke behovet.

- Det blir stadig vanskeligere å få tak i frivillige. Mange som tilbyr sin arbeidskraft er for unge, og mange trekker seg når de hører at de ikke får betalt, sier Kolstad.

Dersom utviklingen fortsetter i retning av flere og større festivaler og arrangementer, kan det bli kniving om frivillig og gratis arbeidskraft.

- Frivillige vil stille spørsmål ved hvilken festival det er mest attraktivt å jobbe på. Kanskje vil den kuleste festivalen stikke av med arbeidsstokken, sier Elisabeth Hauge.

 

Frivillige rydder

Flere frivillige trengs for å holde liv i festvalene.

Foto: Ellinor Hansen / NRK