Hopp til innhold

Dugnad for å bosette flyktninger med hjelpebehov

Så langt har kun to kommuner i landet bekreftet at de vil ta imot flyktninger med store hjelpebehov.

Funksjonshemmet syrisk flyktning på Lesbos

Denne syriske gutten overlevde flukten over havet til den greske øya Lesvos. Funksjonshemmede flyktninger trenger mye hjelp og oppfølging.

Foto: DIMITAR DILKOFF / Afp

Posttraumatisk stress. Psykisk sykdom. Rus. Vold og aggressiv oppførsel. Norske storbyer inviteres nå på en bosettings-dugnad for en gruppe svakt stilte og svært krevende flyktninger.

For vertskommunen kan det bli dyrt å ta dem imot. Alt fra noen hundre tusen kroner i året for en institusjonsplass, til ti millioner kroner i året, dersom de trenger flere ansatte rundt seg døgnet rundt.

Penge må følge med

Kristiansand kommune krever en avklaring rundt statlige tilskudd før de gir et svar på om de vil bli med på dugnaden.

– Det dreier seg om flyktninger som har fysiske og psykiske lidelser, noe som gjør at de trenger mye hjelp og oppfølging fra helsevesen og sykehus. Det er derfor dette er krevende, sier ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H).

Det finnes til enhver tid cirka 20 flyktninger med omfattende hjelpebehov som venter på å få et hjem i en norsk kommune. Derfor er de norske storbyene invitert med på dugnaden for å få bosatt disse.

Koster mye

Ordføreren i Kristiansand sier at kommunen veldig gjerne vil bli med på en slik dugnad, men at de så langt ikke er fornøyd med de økonomiske rammene som er gitt. Selv om staten betaler en god del av utgiftene, mener Furre at det ikke er nok.

HARALD FURRE under en K5-debatt

Ordfører Harald Furre vil unngå en situasjon hvor funksjonshemmede asylsøkere sitter i mottak i år etter år, fordi kommunene ikke har råd til å ta imot dem.

Foto: NRK

– Det er ingen tvil om at å ta imot noen av disse, kan bety årlige utgifter på både åtte og ti millioner kroner, noe som også er tilfelle for norske, funksjonshemmede som har behov for oppfølging døgnet rundt, sier han.

– Forventer kompensasjon

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli, sier at kommunen nå jobber med å svare på henvendelsen de har fått.

– Vi skal ta vår del av dugnaden, men vi forventer at IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) legger til rette for økonomisk kompensasjon, sier hun.

Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli.

Foto: NRK

Dehli vil ikke tallfeste hvor mange flyktninger kommunen kan komme til å si ja til.

Ordfører Furre håper at det økonomiske ordner seg.

– Vi må få dette til, for vi kan ikke ha en situasjon hvor funksjonshemmede asylsøkere sitter i mottak år etter år fordi kommunene ikke har råd til å ta imot dem, sier han.

To byer har sagt ja

Kommunikasjonsansvarlig i byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo kommune, Odd Christian Klafstad, sier at kommunene har virket positive i møtene som har vært om saken.

Ifølge Klafstad skal både Tromsø og Bærum ha bekreftet at de tar imot én flyktning hver. KS har også meldt at alle byene, med unntak av Bergen, har oppgitt kontaktpersoner i forbindelse med denne saken.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,59 kr
Dyrest kl. 16 0,69 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %