Drukningsulykke i Evje

Ein person har fått hjarte- og lungeredning etter ei drukningsulykke i Otra i Evje. Personen var ein del av ei gruppe som rafta i elva. Episoden skjedde då personen symde i vatnet etter at raftinga var ferdig.