Dropper bygging av ny fly-oppstillingsplass på Kjevik

Kristiansand lufthavn Kjevik utvider ikke antallet flyoppstillingsplasser ved terminalbygget slik man har hatt planer om. Det er ikke lenger behov for flere oppstillingsplasser, sier lufthavnsjefen.

Norwegian på Kjevik

Et Norwegian-fly på vei inn til en av oppstillingsplassene ved terminalbygget på Kjevik.

Foto: Åse Røysland / NRK

Kristiansand lufthavn Kjevik har i dag 10 oppstillingsplasser for fly ved terminalbygget og Avinor har i lengre tid jobbet med planer om å øke kapasiteten.

Flyplassledelsen har vært opptatt av å ikke mangle slike oppstillingsplasser dersom det skulle komme flere nye flyruter i fremtiden.

Nå er planene om en ny flyoppstillingsplass foreløpig skrinlagt.

– Ikke behov

Lufthavnsjef Kjevik Arne Johan Johnsen

Lufthavnsjef i Avinor Arne Johan Johnsen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Da vi vurderte utvidelsen høsten 2013 så var markedssituasjonen litt annerledes enn den er nå. Og slik det ser ut nå for 2016 og 2017 så trenger vi ikke å utvide antallet flyoppstillingsplasser ut over de vi har per i dag.

Det sier lufthavnsjef Arne Johan Johnsen til NRK.

– Er det litt skuffende for deg som forholdsvis ny lufthavnsjef å registrere at flyplassen ikke har behov for å vokse?

– Nei, det er liksom sånn markedet er for tiden og det er ikke så mye vi kan gjøre med det. Det hadde selvfølgelig vært ønskelig å utvide, men sånn er markedssituasjonen for hele Sør-Norge nå. Vi har våre ti oppstillingsplasser og det er tilstrekkelig nå, sier han.

Dersom situasjonen raskt skulle endre seg, så har man muligheter til å plassere fly på Kjevik lengre fra terminalbygget, ifølge Johnsen.

– Vi har to løsninger. Enten en adhoc-ordning hvor vi plasserer flyene litt lenger ute og tauer flyene inn og ut på morgenen. Det er ikke en ønskelig løsning over tid. En mer permanent løsning vil kreve noe mer merking av flyplass-asfalten og noen bygningsmessige endringer, så det er et noe lengre lerret å bleke, sier Johnsen.

Mindre utenlandstrafikk

Innenlandstrafikken til og fra Kjevik er forholdsvis stabil, men utenlandstrafikken går ned, ifølge lufthavnsjefen.

– Tallene for 2016 til nå viser at vi stort sett har holdt innenlandstrafikken, noe som er veldig bra. På utland har vi gått ned mellom 5 og 10 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. Det er vanskelig å spå om fremtiden, men det er vel å kunne anta at vi kanskje vil gå noe mer ned på innland enn nå og muligens enda mer ned på utland. Men vi får håpe at markedet snur og at ting vil endre seg til det bedre igjen.

Johnsen fremhever at Avinor ikke har gitt opp å få nye flyruter til og fra Kjevik, selv om markedssituasjonen nå er vanskelig.

– Det er noe vi jobber med kontinuerlig, både her lokalt og sentralt via Avinors systemer. Vi har møter med ulike aktører hele tiden som vi utfordrer på å fly til Kjevik og andre destinasjoner, sier Johnsen.