Droppar lån til menighetsmedlemmer

Spareskillingsbanken trekk tilbake finansieringsordninga i samband med bygging av Filadelfia sine nye lokale i Kristiansand. – Ordninga er fullt lovleg og vanleg i meninghetssamanheng. Banken ynskjer ikkje å bli oppfatta som at vi gjennom ei slik ordning oppfordrar menneske til å påta seg auka gjeldsbelasting, skriv banken i ei pressemelding.