Dropout-tall bekymrer utdanningssjefen

Andelen elever som fullfører videregående innen fem år øker på landsbasis. Oppsiktsvekkende forskjeller blant jegnter og gutter stjeler likevel fokuset.

Elev

Det er fortsatt langt færre gutter som fullfører videregående opplæring.

Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Andelen elever som fullfører videregående med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har på landsbasis økt til 73 %. Da kunnskapsløftet ble innført i 2006 var andelen 70 %. Det skriver SSB i en fersk rapport.

Store forskjeller

Nasjonalt fullfører 51 % av gutter videregående utdanning på normert tid, mens 67 % av jenter gjør det samme. Utdanningssjef i Aust-Agder, Bernt Skutlaberg, mener det kan finnes en naturlig forklaring på dette:

Utdanningssjef Aust-Agder Bernt Skutlaberg

Bernt Skutlaberg har siden 2014 vært utdanningssjef i Aust-Agder

Foto: Kai Stokkeland

– Det er ingen lett oppgave å forstå hvorfor tallene er som de er, men mye kan komme av at jenter oftere velger fag som tilbyr studiekompetanse. På disse studielinjene er gjennomføringen på 90 %. På yrkesfag, som mange gutter velger, ligger det hos oss rundt 60 % som fullfører.

Smertefri overgang

Et av tiltakene for å få flere gutter til å fullføre utdanningen, er å gjøre overgangen fra skolebenken til eventuell praksisplass mest mulig smertefri. Mange avslutter skolegangen dersom de ikke tildeles læreplass. For mange gutter oppleves påbygg mindre attraktivt enn å komme ut i arbeidslivet.

Utdanningssjefen i Aust-Agder kan vise til at litt over 70 prosent av guttene og jentene i hans fylke fullfører videregående.

– Men målet vårt er å nå 75 % fullførelse innen 2020. Vi kan ikke hvile før den tid, avslutter utdanningssjefen.