NRK Meny
Normal

Frykter omfattende svindel med falsk identitet

Leder for politiets utlendingsseksjon i Agder politidistrikt, Jan Vidar Ødegård, antar at det foregår omfattende svindel med sosiale velferdsmidler ved hjelp av falsk identitet og et registreringsbevis utstedt av politiet.

Jan Vidar Ødegård

Jan Vidar Ødegård i politiet mistenker at det foregår mye trygdesvindel med politiets registreringsbevis til EU-borgere.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Flere etater her i landet godtar politiets registreringsbevis for EU- og EØS-borgere som legitimasjon, ifølge politiet.

Dermed får personene tilgang til norske trygdeordninger, sier Ødegård.

– Vi har grunn til å anta at det foregår omfattende misbruk og svindel med norske velferdsordninger, sier han til NRK.

Tar saken opp med Politidirektoratet

Ødegård vil nå ta denne saken opp med Politidirektoratet for å hindre bruk av falsk ID til trygdesvindel.

Han mener det er grunn til å sette søkelys på hvor lett det er å få urettmessig tilgang til norske velferdsytelser.

En viktig årsak til problemene er ordningen med registreringsbevis hos politiet.

Dette beviset har alle borgere fra EU- og EØS-land krav på å få av politiet for å kunne oppholde seg i Norge.

Ødegård mener det er for lett å misbruke dette beviset.

– Da kan det gi grunnlag for at det blir utstedt trygdeytelser hos NAV, for eksempel arbeidsledighetstrygd og barnetrygd, basert på uriktige forhold eller uriktig dokumentasjon, sier han.

Lederen for utlendingsseksjonen mener også at det foregår salg av falske arbeidskontrakter og andre dokumenter som brukes til å gjennomføre trygdesvindel her i landet.

Er oppmerksom på risikoen

Arbeids- og sosialdepartementet er oppmerksom på risikoen for at det etableres EU-identiteter på et falsk grunnlag og at dette benyttes både overfor NAV og andre etater i Norge.

Statssekretær Torkil Åmland skriver i en kommentar til NRK:

«Regjeringen arbeider helhetlig med utfordringer på ID-området. Det pågår et tverrdepartementalt samarbeid for å finne tiltak som kan gi en tryggere ID-kontroll».

Skatteetatens kommunikasjonsrådgiver, Ole Ekhaugen, påpeker i en e-post til NRK at Skatteetaten er oppmerksom på saken og at alle som vil ha skattekort må gjennom en egen ID-kontroll på et skattekontor.

«Skatteetaten godtar ikke registreringsbevis for EØS-borgere som gyldig bevis på identitet», skriver Ekhaugen.