Drapstiltalt må frifinnes

Forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen la ned påstand om frifinnelse av 30-åringen som er tiltalt for knivdrap på moras samboer. Det skal være bevist utover enhver rimelig tvil at han drepte med forsett, sier forsvareren. Han mener 30-åringen må frifinnes.