Dramatisk mange må opereres på nytt

Tre av ti pasienter som opereres for tykktarmskreft ved Sørlandet sykehus i Arendal må opereres på nytt.

Korridor sykehus

Her på sykehuset i Arendal

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler forteller at de gjør alt for å finne årsaken til at så mange må opereres på nytt for tykktarmskreft i Arendal.

Foto: Leif Dalen / NRK

Det er seks ganger så mange som ved sykehuset i Kristiansand.

Tallene er så dramatiske at sykehuset har vurdert å stoppe tykktarmsoperasjoner i Arendal, sier klinikksjef Geir Bøhler ved Sørlandet sykehus.

– Det har vi vurdert og vurderer det fortløpende. Så fort disse tallene dukket opp satte vi i gang strakstiltak. Blant annet på hvem som skal operere, vi har sett gjennom teknikker og vi har endret rapportrutiner på komplikasjoner. Foreløpig har vi valgt å ikke stoppe denne kirurgien, sier Bøhler.

– Svært uheldig

De dramatisk høye tallene for reoperasjon av tykktarmskreftpasienter ved sykehuset i Arendal, avdekkes i en delrapport om handlingsplan for kreft ved Sørlandet sykehus.

Å foreta nye operasjoner på grunn av komplikasjoner like etter en stor tykktarmskreftoperasjon er svært uheldig, sier Bøhler.

– Det medfører ny narkose og ny runde med respiratorbehandling osv. Så det er klart at dette er overhodet ikke bra.

Avviser at de gambler med folks liv

Til tross for de høye tallene, avviser klinikksjefen att foregår gambling med folks liv og helse ved sykehuset i Arendal.

– Nei, det er ikke gambling med folks liv og helse slik som tallene ser ut nå de siste månedene, men det klart vi følger dette med det største alvor og skulle det vise seg at denne uheldige reoperasjons-frekvensen fortsetter – så må vi selvfølgelig vurdere enda flere tiltak, sier Bøhler.

Hyppigheten av reoperasjon i Arendal har pågått i hele 2011 og i første halvår 2012 før sykehuset oppdaget de høye tallene.

Først i februar i år fikk klinikksjefen kjennskap til de dårlige tallene.

Da de dramatisk høye tallene ble kjent, skapte det sterke reaksjoner i sykehusmiljøet.

– Det er klart dette har skapt stor oppstandelse. Det er sånne ting vi ikke liker og ikke skal ha, sier Bøhler.

Fortsetter å operere

På spørsmål om man har behandlet pasienter med tykktarmskreft på en forsvarlig måte i Arendal, svarer klinikksjefen.

– Det må vi se på når vi får gjennomgangen. Her er det nødvendig å ta et dypdykk i tallene for å finne årsaken til at det har blitt sånn. Vi må se på flere forhold før vi kan konkludere.

Sørlandet sykehus har bestemt seg for å fortsette med disse kreftoperasjonene i Arendal. Bøhler avviser at man opprettholder dårlig kvalitet ved sykehuset i Arendal for å unngå ny strid mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand.

– Nei, her kommer pasientsikkerheten framfor alt annet. Her er det ikke snakk om å opprettholde noe tilbud for å unngå en sykehusstrid. Det er fagfolkene både i Arendal og Kristiansand enige om, sier han.

Denne saken kommer opp på styremøte i Sørlandet sykehus førstkommende torsdag