Dømt til forvaring for å prøve å voldta 15-åring

En mann (22) fra Kristiansand er dømt til fem års forvaring for å ha forsøkt å voldta en 15 år gammel gutt. Mannen er tidligere dømt for å ha voldtatt en niåring.

Hellen fort, turvei

Det var på en sti her ved den populære turveien opp til Hellen fort i Bergen at overfallet skjedde.

Foto: Sindre Vik Helgheim / NRK

Forvaringsdommen som falt i Bergen tingrett tirsdag, omfatter også seksuell handling mot en voksen student i Bergen, skriver Bergens Tidende.

22-åringen erkjente straffskyld for begge forholdene.

Nettopp sonet ferdig

Overfallet på 15-åringen skjedde i bydelen Sandviken 31. august 2013. Ni dager senere ble gjerningsmannen pågrepet i Kristiansand. Det var der han tre år tidligere ble dømt for å ha voldtatt en ni år gammel gutt.

– Det foreligger en nærliggende og reell fare for gjentakelse av likeartede handlinger som i tiltalebeslutningen og i dommen fra Kristiansand tingrett, heter det i dommen.

Minstetiden ble satt til tre og et halvt år. Dommen var noe mildere enn aktors påstand, som lød på seks år med en minstetid på fire.

Aktor i saken, førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, sier til Bergens Tidende at det er tilfredsstillende at påtalemyndigheten fikk gjennomslag for sine argumenter, selv om forvaringsstraffen er satt mildere.

Voldtektsforsøket i Bergen skjedde kort tid etter at han hadde sonet ferdig den første dommen i Bergen fengsel.

Retten finner ingen formildende omstendigheter, og fremhever 22-åringens «manglende innsikt og empati for de fornærmede.»

Bergen tingrett / Bergen tingrett

Rykket ikke ut

I løpet av rettssaken i Bergen kom det fram at 15-åringen ikke ble tatt på alvor da han kontaktet politiet for å melde fra om overfallet.

Tre ganger ringte han nødnummeret uten hell for å få dem til å rykke ut. Spesialenheten for politisaker skal etterforske saken.

– Vi har begynt arbeidet vårt. Dette er en sak vi prioriterer og forventer å ferdigstille i løpet av ikke altfor lang tid. Men så langt har vi ikke noe å melde, sier Ellen Eikeseth Mjøs, advokat og leder for Spesialenheten Vest-Norge.

Nødsamtalene blir også omtalt i dommen:

– Retten vil bemerke at politiets håndtering av fornærmedes henvendelser i denne saken fremstår som svært utilfredsstillende og meget lite betryggende.

Harald Johannessen

Forsvarer Harald Johannessen.

Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

22-åringen må også betale 75.000 kroner i oppreisning til den nå 17 år gamle gutten.

Kan bli anket

22-åringen kommer ikke til å anke over bruken av forvaring. Det opplyser hans forsvarer til NRK tirsdag kveld.

– Det kan være aktuelt å anke over det første tiltalepunktet om voldtektsforsøk. Vi mener det kun kan defineres som seksuell handling, som har en lavere strafferamme, sier Johannessen.

Han prosederte også på det i retten, som altså har valgt å dømme for forsøk på voldtekt.

Johannessen har ikke lest dommen, og heller ikke diskutert den med sin klient.

Hellen fort

Den 15 år gamle gutten gikk på tur i dette området i Ytre Sandviken da han ble overfalt.

Foto: Skjermdump fra Google Maps