Dømt til fengsel for plastforurensning

For første gang er en person dømt til fengselsstraff for plastforurensning. Dommen er viktig, mener Økokrim.

Isoporforurensing i skjærgården i Grimstad

I fjor vår ble isoporkuler fra flytebrygger som hadde gått i oppløsning spredd over store deler av skjærgården i Grimstad.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Dommen er viktig for å få folk til å avstå fra forurensning i form av å kaste plast, eller å drive med marin forsøpling.

Det sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

De har bidratt i etterforskningen, som nå har ført til at en mann i 60-årene er dømt for brudd på forurensningsloven og havneloven.

Bakgrunnen er en hendelse i fjor vår.

I mars ble det funnet store mengder isoporkuler i sjøen og på land i Grimstad.

Funnet ble etter hvert knyttet til den dømtes sleping av flytebrygger, som skulle fra Helgeroa i Larvik til Gressvik i Fredrikstad.

Ifølge Økokrim røk slepet og bryggene drev av gårde.

Mange havnet i fjæra i Grimstad, hvor de ble slått i stykker. Det var da isoporkulene kom ut.

Isoporforurensning i Skjærgården i Grimstad

Flere strender i skjærgården var fulle av isoporkuler.

Foto: Johnny Hagen, Skjærgårdstjenesten / Grimstad Kommune

60 dagers ubetinget fengsel

Mannen er nå dømt til 60 dagers ubetinget fengsel.

Han er også dømt til å betale erstatning til Grimstad kommune og Kystverket, som måtte rydde opp.

Beløpene er på 306.000 kroner og 40.730 kroner.

Dommen som falt i Vestfold tingrett, er ennå ikke rettskraftig.

Flytebrygge på drift i Grimstads skjærgård

Dette bildet fra mars i fjor viser en av de mange flytebryggene som avga store mengder isopor-kuler på strendene i Grimstad.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Håper dommen vil få følger

Høviskeland håper dommen vil være med på å hindre liknende saker.

– Vi håper at personer som vurderer å gjøre det samme ser at det reageres strengt, og at folk melder fra så fort som mulig hvis de skulle komme i en liknende situasjon.

Han sier at saken har krevd en god del ressurser, samt samarbeid mellom flere politidistrikt.

NRK har vært i kontakt med den domfeltes advokat. Han sier at han foreløpig ikke har noen kommentar. NRK har også prøvd å få tak i mannen som er dømt, men har så langt ikke lyktes med det.