Dømt for hasjsmugling i Danmark

Fire nordmenn er dømt til fengsel for å ha forsøkt å smugle 250 kilo hasj fra Ålbæk i Danmark og til Sørlandet. En mann fra Arendal ble skutt og drept.

Ålbæk havn

Fem menn stod tiltalt for forsøk på å smugle 250 kilo hasj fra Ålbæk til Sørlandet. Fire personer er nå dømt.

Foto: Rene Schutze / Ap

6. januar i 2013 forsøkte flere å smugle 250 kilo hasj fra havna i Ålbæk i Nordjylland i Danmark og til Sørlandet. I havna ventet en hurtiggående speedbåt. Den ble ført av en 49 år gammel mann fra Arendal. Han ble skutt og drept.

Tiltalte ankommer byretten i Hjørring

En av de tiltalte ankom byretten i Hjørring fredag.

Foto: Lars Eie / NRK

Klokken 11.30 leste dommer Ib Jensen opp dommen i byretten i Hjørring.

Fire menn ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Den femte mannen ble dømt til dagbøter for sin rolle i saken. Retten mener det ikke er bevist at en 46-åring var delaktig i selve hasjsmuglingen.

Like mye ansvar

Retten i Hjørring mener fire av de tiltalte har hatt like viktige roller i saken. Det var knyttet mest spenning til om en 39-åring ville bli dømt i saken fordi forsvareren mente at påtalemydigheten kun hadde indiser og ikke bevis.

Påtalemyndigheten mener at 39-åringen var hovedmannen og organiserte smuglingen.

Anker

Den 39 år gamle mannen anket dommen på stedet. I domspremissene går det fram at 39-åringen var mannen som organiserte smuglingen, og er den som har hatt kontakt med tre av de andre tiltalte. Retten mener også at 39-åringen hadde kontakt med den avdøde arendalsmannen som kjørte speedbåten i Ålbæk.

Retten mener 39-åringen har hatt en koordinerende rolle.

To andre som ble dømt til fengsel tok betenkningtid. De to har erkjent delvis smugling. En tredje mann, en 29-åring som også har erkjent delvis smugling, anker også dommen.

Utvises

De fire nordmennene som er dømt i saken, utvises også fra Danmark for livstid.

Ba om fire års fengsel

Aktor i saken, Mette Bendix, ba om fire års fengsel for de fem tiltalte. Hun sa i sin prosedyre at dette var grov kriminalitet og alvorlig fordi det var våpen involvert.

Aktor Mette Bendix

Aktor Mette Bendix ba om fire års fengsel.

Foto: Lars Eie / NRK

Hun sa i byretten at mennesker kunne ha blitt skadet fordi det var våpen involvert i aksjonen.

Kurer

Tre av de tiltalte har erkjent delvis straffskyld, men ikke for å ha vært med på å smugle 250 kilo hasj. Forsvarerne hevder at de bare var kurer og transporterte noe av hasjpartiet. En erkjente å ha kjørt 45 kilo hasj fra Spania og til Danmark, en annen erkjente å ha transportert 80 kilo hasj i Danmark.

Tredjemann erkjenner å ha forsøkt å smugle, men kjente ikke til at det var så mye som 250 kilo hasj.

Politiaksjon

Utenfor havna lå politiets spesialstyrke i en hurtiggående båt og ventet på de antatte smuglerne. Da politiet slo til beslagla de flere bager med til sammen 250 kilo hasj. Den hurtiggående båten ført av arendalsmannen forsøkte å stikke til sjøs.

Båten ble torpedert av politiets båt og det oppsto skuddveksling.

Den 49 år gamle mannen ble skutt og drept under smuglerforsøket. En PET-agent fra Politiets Efterretningstjeneste fikk skuddskader. Det samme fikk en 28 år gammel mann som var tiltalt i saken.

Kjente ikke til våpen

De to medtiltalte som var med 49-åringen i båten forklarte i retten at de ikke visste at 49-åringen hadde med seg en pistol.

Statsadvokaten i Viborg har senere gransket skuddvekslingen og kommet fram til at politiet handlet i selvforsvar.

Fire nordmenn er dømt til 3 og et halvt års fengsel etter det mislykkede smuglingsforsøket i Danmark i fjor. En 49 år gammel mann fra Arendal ble skutt og drept av politiet under pågripelsen i Ålbæk.