Dømt for beføling av akutt-pasienter

Etter å ha blitt slått bevisstløs på byen, ble 25-åringen innlagt på akuttrommet på sykehuset. Nå er han dømt for beføling av to medpasienter.

Ambulanse

Overgrepet mot de to kvinnene skjedde på akuttmottaket her på Sørlandet sykehus Kristiansand.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Det var fredag 20. juni i år at mannen fra Skien var på byen i Kristiansand. Ifølge dommen hadde 25-åringen drukket store mengder alkohol. Under bybesøket ble han slått ned. Som følge av voldsepisoden ble han brakt inn til Sørlandet sykehus Kristiansand.

Oppdaget flere kvinner

Da han våknet inne på sykehusrommet, oppdaget han at det var flere kvinner til stede som la inne itl obervasjon. Han gikk bort til den ene kvinnen og befølte henne i skrittet og på bakenden.

– Formålet hans skal ha vært at kvinnen med dette skulle våkne og gi samtykke til mer nærgående kontakt, står det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Da kvinnen våknet, ba mannen henne om unnskyldning og trakk seg unna. Han gikk videre til en annen kvinne og befølte henne på samme måte. På en av kvinnene skal mannen ha dratt ned trusa før han befølte henne.

Kvinnene varslet personalet som grep inn og tok hånd om mannen. Det neste mannen husker var at politiet dukket opp på akuttmottaket. Mannen satt varetektsfengslet i to døgn.

– Ekstra trygg på sykehus

Mannen ga en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten og erkjente seg skyldig etter tiltalen.

Påtalemyndigheten ba i utgangspunktet retten dømme mannen til 90 dagers fengsel. Retten mente det imidlertid var for strengt og fastsatte dermed straffen til 60 dagers ubetinget fengsel. Mannen er ikke tidligere straffedømt.

I straffeskjerpende retning vektla retten at folk skal kunne føle seg ekstra trygge på et sykehus. I tillegg mente dommerne det er skjerpende at en av kvinnene sov og dermed ikke hadde mulighet til å motsette seg handlingene. Retten mente det eneste formildende momentet var at mannen tilstod handlingene.

Created by InfoDispatcher

Endret rutinene

Sørlandet sykehus satte i gang en granskning av saken i etterkant av hendelsen. Hele sykehusledelsen blir involvert i gjennomgangen av saken.

Geir Bøhler

Klinikksjef ved Sørlandet sykehus Geir Bøhler endrer kontrollrutinene ved akuttmottaket.

Foto: Geir Ingar Egeland

Saken ble varslet til fylkeslegen i Vest-Agder og sykehuset har registrert hendelsen i sitt melde- og avvikshåndteringssystem. Fylkeslegen ba sykehuset gi detaljert informasjon om avviket.

I høst valgte akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand å endre rutinene.

– Dette er svært sjeldne hendelser, og vi har aldri vært borti noe lignende. Heller ikke på andre observasjonsposter andre steder i landet. Men vi må nå styrke overvåkingen på avdelingen, sa klinikksjef Geir Bøhler til NRK i oktober.