Dømt for ha tent på huset sitt – må betale erstatning i millionklassen

En mann bosatt i Kristiansand er i tingretten dømt til fengselsstraff, og må betale rundt 1,6 millioner til et forsikringsselskap, retten mener han tente på sin egen bolig.

Agder lagmannsrett
Foto: NRK

Mannen skal ha hatt en vanskelig økonomisk situasjon og prøvde flere ganger å selge boligen sin, men dette lyktes han ikke i å gjøre. Han leide ut boligen sin til andre for å unngå tvangssalg.

Tente to bål

Tiltalte skal i et møte med banken forklart at huset ikke var forsikret og at han ville brenne det ned, og ifølge retten skal tiltalte forklart at han gjorde dette for å få oppmerksomhet.

Retten mener det finnes gode bevis for at det er tiltalte som har tent på huset ved hjelp av to bål i boligen. Brannvesenet fikk slokket brannen før hele huset brant ned. Senere den dagen ble tiltalte kjørt til soning for en annen dom.

Forsikringsselskapet dekket kostnadene for skadene på huset og kom på cirka 1 690 000 kroner.

Ikke tegn på innbrudd

Retten tror ikke på tiltalte som sier at han ikke tente på brannen, og viser til trafikkdata på mobiltelefonen hans. At det heller ikke er tegn på innbrudd, og at tiltalte skal fjernet hvitevarer og sagt opp et leieforhold virker påfallende, heter det i dommen.

Retten mener det er skjerpende at tiltalte har gitt forsikringsselskapet et tap på nesten 1,7 millioner kroner og at tiltalte tidligere er domfelt for trygdebedrageri.

Mannen dømmes til å sone 120 dager i fengsel for ugjerningen, tillegg må han betale 1 675 649 kroner tilbake til forsikringsselskapet.

Det er ikke kjent om mannen kommer til å anke dommen.