Dømt for å ha brent moras bunad og malerier

Sønnen forklarte at bålbrenninga var en renselsesprosess. Både moras hardangerbunad, støvsuger og malerier gikk opp i røyk.

Aust Agder tingrett

Aust-Agder tingrett halverte erstatningskravet mot mannen som kasta moras eiendeler på bålet.

Foto: Schrøder, Tor Erik / Scanpix

Den 28 år gamle sønnen fyrte bål av moras eiendeler over flere dager våren 2016.

I Aust-Agder tingrett erkjente han seg skydig, og ga en uforbeholden tilståelse.

Mannen kastet både støvsuger, kunst, persiske tepper og moras hardangerbunad på bålene han fyrte opp på et fast sted utenfor moras hus.

Tiltalte forklarte i retten at han hadde hatt en vanskelig oppvekst, og at bålene var en slags renselsesprosess for ham. Gjenstandene som brant, bar med seg vonde minner, forklarte 28-åringen.

– Jeg hadde fått ei drittbehandling

I retten beklaget han brenninga av moras eiendeler. Han var også ruset da han fyrte opp bålene.

NRK har i forkant av rettssaken snakket med mannen, som ikke ønsket å uttale seg om bålbrenninga.

– Det eneste jeg vil si er at det var en meget spesiell situasjon, og at jeg hadde fått ei drittbehandling, uttalte mannen.

Retten finner det bevist at 28-åringen handlet forsettlig, og at han kastet gjenstandene på bålet slik at de skulle bli ødelagt.

Halverte erstatningen

Mannen er ikke tidligere domfelt.

Aktor la ned påstand om fengsel i 60 dager, og at tiltalte dømmes til å betale 300.000 kroner i erstatning til If Skadeforsikring.

Forsvareren mente erstatningskravet ville bli en urimelig tyngende byrde for tiltalte, og viste til hans svake økonomi.

Retten dømte han til samfunnsstraff i nitti dager, og til å betale 150.000 i erstatning, som var halvparten av verdiene.