Dømmesmoen fredet

16 bygninger på Dømmesmoen i Grimstad blir fredet.

Dømmesmoen

De gamle bygningene på Dømmesmoen i Grimstad blir fredet.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Dømmesmoen er et av 40 anlegg i hele landet med historiske kunnskapsbygg som nå fredes.

Fredningen gjelder både de 16 bygningene og en rekke detaljer i og rundt husene.

Felles markering

Fredningen er varslet tidligere, men ble formelt igangsatt med en markering i Oslo i dag.

Tine Sundtoft

Statsråd Tine Sundtoft.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

─ Staten er Norges største eier av verneverdige eiendommer. Tidligere har det ikke vært vanlig å frede statlige eiendommer, men det er viktig at staten har de samme forpliktelser til å ta vare på sine verneverdige bygninger som private eiere, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft i sin tale under markeringen.

I oppbyggingen av det moderne Norge etter 1814 representerer utdanningsinstitusjonene noen av våre viktigste offentlige bygningsmiljøer, heter det i en pressemelding fra departementet.

Både bevaring og bruk

─ Det er noen av våre aller flotteste bygninger som i dag blir fredet. Med fredningen sikrer vi at anleggene blir tatt godt vare på, sier riksantikvar Jørn Holme.

Jørn Holme

Riksantikvar Jørn Holme.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Generelt for de 40 prosjektene, sier Holme at bygningene fortsatt skal være i aktiv bruk som kunnskapsinstitusjoner.

Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor med videre.

Begrunnelse for fredningen av Dømmesmoen:

Gårds- og skoleanlegget består av 16 bygninger oppført i perioden 1700–2002. I 1915 tok staten ansvaret for den til da private hagebruksutdanningen, med mål om å bringe utdanningen opp på like høyt nivå som de beste landbruksskolene.

Skolen skulle ta opp både mannlige og kvinnelige elever. I1922 ble det første skolebygget på Dømmesmoen reist. Samtidig ble de eldre skolebygningene holdt i hevd. Siden har det kommet til flere bygninger, slik at gårds- og
skolehistoriens mange lag er tydelig.

Både Øvre og Klokkebygningen ble administrativt fredet i 1934.

Satelittbilde fra Google over Dømmesmoen

Satellittbilde fra Google over Dømmesmoen

Foto: Skjermbilde / Google Maps