Dommer: – «Berettighet harme» kan misforstås

Straffelovens utrykk «berettiget harme» er uheldig, sier tingrettsdommer Rune Lium.

Agder lagmannsrett og Kristiansand tingrett

En dom i Kristiansand tingrett skaper reaksjoner på grunn av bruken av uttrykket 'berettighet harme'.

Foto: Hans Erik Weiby/NRK

Det har kommet mange reaksjoner på en dom der en 18 år gammel mann ble dømt til 30 timer samfunnsstraff i Kristiansand tingrett for å ha slått, sparket og påført kutt på sin gravide kjæreste.

Rune Lium

Tingrettsdommer Rune Lium i Sør-Trøndelag.

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Dette skal ha skjedd fordi 18-åringen nylig hadde fått vite at kjæresten hadde vært utro.

I dommen står det at 18-åringens reaksjon etter rettens oppfatning faller inn under straffelovens § 56 bokstav b om «berettiget harme».

Uheldig ord

Tingrettsdommer Rune Lium i Sør-Trøndelag mener folk reagerer så sterkt fordi man misforstår ordet «berettiget».

– Odret «berettiget» er kankje litt uheldig, fordi det kan lede tankene inn på at handlingen er OK, men sånn er det ikke. Handlingen er ikke grei, det er bare harmen man kan forstå. Man misforstår hva dette handler om, sier Lium.

Han mener det ville vært klokere å nøye seg med å si at gjerningsmannen var provosert.

Forstår følelsen

Lium er med i Dommernes mediegruppe, men presiserer at han uttaler seg på selvstendig grunnlag, og ikke som talsperson for dommerne.

– Det er mange eksempler i rettspraksis på at man har gitt lavere straffer som følge av berettiget harme, til og med i drapssaker.

Lium mener det er viktig at loven åpner for at man kan dømme ulikt i saker der man handler etter en provokasjon eller helt uprovosert.

Han mener folk forstår at dette også får betydning for hvilken straff som skal utmåles.

– Man kan forstå at gjerningspersonen har fått en følelsesmessig reaksjon som gjør at han ble sint. Det har man forståelse for, men forståelsen stopper der. Det betyr ikke at man forstår og godtar handlingen, sier Lium.

Strengere straff en aktors påstand

Lium presiserer også at i den konkrete saken om 18-åringen som utøvde vold mot kjæresten, var straffen som ble idømt 18-åringen strengere enn forslaget fra aktor.

– Aktor foreslo betinget fengsel, det vil si at gjerningsmannen ikke skal sone. Samfunnsstraff er altså strengere straff. Retten skriver at de anser betinget straff som for mildt, sier Lium.

Han mener uttrykket «berettiget harme» ifølge straffeloven er brukt riktig i denne saken.