Dømde til fengsel for drap

To menn på 47 og 40 år er dømt til 12 og 15 års fengsel for drapet på Steinar Gjeruldsen på Nævisdal i Arendal.

politisperring

To menn er dømde etter drapet på Nævisdal.

Foto: Øyvind Eskedal

For 40-åringen som retten anser som hovedmannen bak drapshandlingen, ble dommen satt til 15 års fengsel. Retten mener den 40 år gamle arendalittens handlinger er begått under særdeles skjerpende omstendigheter.

Dommen ble noe mildere for 47-åringen som ble dømt til 12 års fengsel. I straffeutmålingen har retten konkludert med at 47-åringen kun hadde en psykisk medvirkning til drapet og at han ikke stod direkte bak handlingene som førte til offerets død.

Statsadvokat Jostein Johannessen ba om 17 års fengsel for de tiltalte da rettssaken gikk i Aust-Agder tingrett i mai. Påtalemyndigheten har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke dommen.

Anker

I retten nektet 47-åringen for drapet, men vedgikk å ha vært til stede i boligen. 40-åringen erkjente å ha utført handlinger som kunne ha medvirket til at Gjeruldsen døde. Han nektet imidlertid straffskyld for forsettlig drap.

– Dommen er usedvanlig streng. Det er tydelig at tingretten har funnet det bevist at min klient har hatt drapsforsett. Jeg er uenig i den bedømmelsen og vil anke saken til lagmannsretten, sier forsvarer Arild Holden til NRK.

Drapet fant stedet i august i fjor i Gjeruldsens hjem på Nævisdal i Arendal.

Retten mener det er skjerpende at drapshandlingene foregikk over lang tid. Drapsofferet ble først forsøkt hengt ved bruk av en ledning. Da han ikke døde, ble han på nytt løftet opp med en lastestropp rundt halsen.

I retten sa 47-åringen at de var usikre på om Gjeruldsen var død da de forlot åstedet.

– Det er særlig lagt vekt på måten drapet ble begått på. Stramming av selvstrammende løkker rundt Gjeruldsens hals i hengningslignende handlinger, etter betydelig forutgående voldsutøvelse, må ha vært svært skremmende for Gjeruldsen og fremkalt stor dødsangst som har vedvart over tid, skriver tingrettsdommer Leif Petter Trannum i dommen fra Aust-Agder tingrett.

Pengekrangel

I retten kom det fram at en langvarig pengekrangel var bakgrunn for drapet. Både avdøde og de to tiltalte tilhørte et belastet miljø.

I perioder skal de to tiltalte ha regnet seg som venner med avdøde, men den siste tiden var de i konflikt. 40-åringen var på permisjon fra et senter for rusavhengige da drapet skjedde.

I tillegg til fengselsstraff er de to mennene dømt til å betalte 200.000 kroner i oppreisningserstatning til Gjeruldsens to barn.